Šejch ibn Báz: Hříchy jsou příčinou ztráty požehnání

Logo XXL

OTÁZKA: Četla jsem, že jedním z následků hříchů je trest od Alláha a odnětí požehnání. Proto pláču z obavy před tímto. Prosím, naveďte mne, nechť vám to Alláh v dobrém oplatí.

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Četla jsem, že jedním z následků hříchů je trest od Alláha a odnětí požehnání. Proto pláču z obavy před tímto. Prosím, naveďte mne, nechť vám to Alláh v dobrém oplatí.

ODPOVĚĎ:

Není pochyby o tom, že hříchy jsou jednou z příčin Božího Hněvu že ztráta požehnání, sucha a nadvláda nepřítele přichází také jako následek hříchu.

Vznešený Alláh pravil:

وَلَقَد أَخَذنا آلَ فِرعَونَ بِالسِّنينَ وَنَقصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ

A již dříve jsme postihli rod Faraónův léty sucha a nedostatku plodin – snad se vzpamatují! (A’ráf: 130)

Také pravil:

فَكُلًّا أَخَذنا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنهُم مَن أَرسَلنا عَلَيهِ حاصِبًا وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ الصَّيحَةُ وَمِنهُم مَن خَسَفنا بِهِ الأَرضَ وَمِنهُم مَن أَغرَقنا ۚ وَما كانَ اللَّهُ لِيَظلِمَهُم وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ

A uchvátili jsme všechny z nich za hříchy jejich; proti jedněm z nich jsme vyslali vichřici, jiní byli uchváceni křikem, další jsme dali pohltit zemí a jiné jsme pak utopili. A nebyl to Bůh, který jim ukřivdil, leč oni sami sobě ukřivdili. (‘Ankebút: 40)

A veršů ukazujících na něco takového je celá řada.

Od Posla Božího صلى الله عليه و سلم je dále autenticky dochováno, že řekl:

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

Věru služebníkovi je za hřích, jehož se dopustil, vskutku omezena obživa.[1]

Proto je povinností každého muslima i muslimky vyvarovat se hříchů a kát se za to, co se odehrálo v minulosti. Zároveň je nutno zachovávat o Alláhu Vznešeném dobré mínění a naději v Jeho odpuštění, jakož i strach před Jeho Hněvem a trestem, jak pravil Nejvyšší ve své Vznešené Knize ohledem Svých zbožných služebníků:

إِنَّهُم كانوا يُسارِعونَ فِي الخَيراتِ وَيَدعونَنا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكانوا لَنا خاشِعينَ

A všichni ti se předstihovali v dobročinném konání a modlili se k Nám z touhy a úcty a byli vůči Nám pokorní. (Anbijá: 90)

Vznešený a Dokonalý také pravil:

أُولٰئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلىٰ رَبِّهِمُ الوَسيلَةَ أَيُّهُم أَقرَبُ وَيَرجونَ رَحمَتَهُ وَيَخافونَ عَذابَهُ ۚ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا

Ti, které vzývají, sami prostředek hledají, jak co nejvíce se přiblížit k Pánu svému, v milost Jeho doufajíce a trestu Jeho se obávajíce, neboť Pána tvého trest je věru obav hodný. (Isrá´: 57)

Vznešený a Slavený také zjevil:

وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ ۚ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤتونَ الزَّكاةَ وَيُطيعونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ ۚ أُولٰئِكَ سَيَرحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ

Rci: „Budeme postiženi jenom tím, co nám Bůh připsal a On naším je Pánem a nechť na Boha se věřící spoléhají!“ (Tewba:71)

Vedle tohoto je věřícím mužům i ženám uzákoněna povinnost jednat v souladu s příčinami, které přicházejí z dovolení Božího. Tímto spojujeme jak obavu, tak i naději, jak respektování příčin a následků, tak i povinnost pevně a neochvějně se spoléhat na Alláha, abychom dosáhli toho, co se po nás žádá a zachránili se před tím, čeho se obáváme.

A Alláh, Jediný prostý dokonalosti, je al-Džewád – Nejvelkodušnější, al-Kerím, Nejštědřejší. A On, Nejvyšší, zjevil:

 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ ۚ

A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. A tomu, kdo spoléhá se na Boha, tomu On postačí (Talák: 2-3)

Vznešený Alláh, Který je Jediný uchráněn jakéhokoli omylu a chyby, také přikazuje:

 وَتوبوا إِلَى اللَّهِ جَميعًا أَيُّهَ المُؤمِنونَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ

A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení! (Núr:31)

Proto, má drahá sestro, je tvou povinností kát se k Alláhu za své předcházející hříchy, být vytrvalá v poslušnosti vůči Němu, mít ohledem Něho dobré smýšlení, tedy očekávat Jeho odpuštění a vyvarovat se všeho, co působí Jeho Hněv. A dobrá zvěst je určena o nezměrném požehnání a dobru, jakož nesmírná odměna a blaženost je určena takovým.

A u Alláha se všechen úspěch nachází.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz Ibn Báz

Zdroj: Viz Medžmú’u fetáwá we makáláti l-mutenewwi’a. Viz online jako článek Heli z-zunúbu tusebbibu mahki l-bereka, k dispozici na <http://binbaz.org.sa/node/1806> [citováno k 6. 1. 2016]

__________________________________________

[1] Hadís zaznamenal Ahmed v Musnedu, 5/282.