Šestero lidí, se kterými nemá cenu diskutovat

Logo XXL

Se šestero lidmi nemá cenu diskutovat:
1. Džáhil – neznalec.
Rozprávíš-li s neznalcem, bude si pro svou neznalost myslet, že pravdu má on a proto upadne do ztráty, kterou jsi ty byl příčinou! Vznešený Alláh říká:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! (A’ráf:199)
Bohužel, je mnoho takových.

Se šestero lidmi nemá cenu diskutovat:
1. Džáhil – neznalec.
Rozprávíš-li s neznalcem, bude si pro svou neznalost myslet, že pravdu má on a proto upadne do ztráty, kterou jsi ty byl příčinou! Vznešený Alláh říká:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! (A’ráf:199)
Bohužel, je mnoho takových.
2. Sefíh – hlupák.
Není moudré rozmlouvat s hlupáky, protože oni nejsou vyvážení ve svých slovech a činech a proto nelze očekávat jakékoli zlepšení tím, že s nimi budeme mluvit. Bohužel, je mnoho i takových.
3. Gadbán – zlostník.
Pokud se rozlítila osoba, se kterou jsi mluvil, je ti povinností zmlknout, dokud se dotyčný neuklidní, nevychladne a dokud se jeho duše neupokojí. Pokud s ním budeš rozmlouvat a on se nachází v takovémto stavu, je to jakoby se rozumný dohadoval s bláznem.
4. Sekíl – těžký člověk.
Pokud si všimneš, že tvůj protějšek neumí polemizovat a ty se z rozpravy s ním ničím nemůžeš obohatit, a dokonce ani neumí naslouchat, takže se ani on neobohatí ničím od tebe, pak zle s tebou i s ním.
5. Mute’annit – tvrdohlavý.
Tvrdohlavý člověk je buďto zcela neznalým jedincem, nebo naprostým ignorantem, kterému není léku, kromě, když se od něho vzdálíš a opustíš ho. To je člověk, kterému když přitakáš, bude ti kontrovat a když mu ještě odporuješ, stane se tvým nepřítelem. Pokud mu dáš poct, bude tebou opovrhovat a pokud jím budeš opovrhovat, on ti dá poct. Pokud se na něj usměješ, on se na tebe zamračí. Pokud vůči němu budeš jemný, on bude vůči tobě hrubý a pokud k němu budeš hrubý, on k tobě bude jemný.
6. Mubtedi‘ – inovátor. Tuto skupinu lidí nezná nikdo jiný,nežli jen ten, komu Alláh daroval moudrost i pronikavost mysli. Ten zná inovátory a jejich následovníky – cháridžovce, ší’ity, súfíjce, mu’tezility, kaderíje, džehmíje, murdžíje atd. Vše toto si vyžaduje hlubokou znalost víry (arab. tefekkuh) Kolik se již lidí pokoušelo s nimi mluvit, ale nesklidili nic, nežli jen samou závist a nenávist!
Vlastnostmi pravého partnera v diskusi jsou dobré chování, trpělivost, usměvavá a zářící tvář, pokora, klid, shovívavost vůči lidem nestejného názoru, pravdymilovnost, spravedlivost, jemnost, milost a cit pro postupnou změnu.
Na základě postřehů Ibn Kajjíma al-Džewzíjje sestavil Sead ef. Jasavić, profesor fikhu (islámské právní vědy) a imám v mešitě Sultanija, Plav, Černá Hora