Slavení 15. noci měsíce Ša'bánu

Logo XXL

OTÁZKA: Je dovoleno slavit noc v polovině měsíce ša’bánu, tzv. Lejletu l-beráa? Někteří lidé z tradice v tuto noc rozdávají dětem sladkosti, jen tak kvůli radosti z blížícího se ramadánu. Jaké je v této věci stanovisko šarí’y?

OTÁZKA: Je dovoleno slavit noc v polovině měsíce ša’bánu, tzv. Lejletu l-beráa? Někteří lidé z tradice v tuto noc rozdávají dětem sladkosti, jen tak kvůli radosti z blížícího se ramadánu. Jaké je v této věci stanovisko šarí’y?

 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu.
 
Slavit tuto noc poloviny ša’bánu, tzv. ليلة البراءة lejletu l-beráa nemá žádný základ, bez ohledu na to, zda se jedná o modlitbu v tuto noc, o zikr, recitaci Koránu nebo rozdávání jídla apod.
 
V autentické Sunně se neuvádí nic, co by souviselo s touto nocí a jejím slavením, ani nic o zvláštním uctívání během této noci, ani se k ní nevztahují žádné zvyklosti. Je to noc jako jiné obyčejné noci.
 
Stálá komise pro fetwy stanovuje:
„Není dovoleno slavit noc úradku žádným zvláštním obřadem a zvyky, totéž platí pro všechny podobné dny a noci, jako je noc v polovině ša’bánu – lejletu l-beráa, nebo noc isrá´ we mi’rádž, dne narození Proroka صلى الله عليه و سلم. Vše toto jsou podoby بدعة bid’a, inovace a jde o činy, které nekonali ani Prorok صلى الله عليه و سلم ani jeho společníci رضي الله عنه أجمعين. Posel Boží صلى الله عليه و سل pravil: „Kdo vykoná nějaký čin, který byl do islámu vnesen, ten mu nebude přijat.” Není dovoleno podporovat takové oslavy a obřady ani majetkem, ani dárky, ani při této příležtitosti pronášet projevy a kázání, protože by se jednalo o podporu takových činů. Povinností je naopak vyhýbat se takovým činům a upozorňovat na ně.1
 
Šejch Ibnu l-Usejmín byl tázán na speciální jídla a oslavy během lejletu l-beráa apod. a odpověděl:
„Co se týče slavení a oslavování sedmadvacáté noci měsíce redžebu (isrá´ we mi’rádž), noci v polovině ša’bánu (lejletu l-beráa), pořádání oslav na den ‘ášurá atd., to není v islámu ničím podloženo a je zakázáno to činit.
Muslim se nesmí spolupodílet na takových oslavách, protože Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Střežte se novot ve víře, protože každý takový čin je inovace a každá inovace vede do Ohně.
Někteří si myslí, že 27. redžebu je noc, ve které vystoupal Posel Boží صلى الله عليه و سلم na nebe. Jenže toto není historií nijak potvrzeno. Vše, co není potvrzeno z historického hlediska, je nicotný čin, který se zakládá na nepotvrzeném důkazu. Každý nepodložený čin je nicotný.
Dokonce i kdyby bylo datum této noci známo, ani tehdy by nebylo dovoleno během ní vykonávat žádné zvláštní činy uctívání a považovat tuto noc za požehnanou, protože se nic takového neuvádí od Proroka صلى الله عليه و سلم, ani od jeho společníků, kteří byli nejlepší v následování jeho praxe a nejvíce ze všech lidí se o to snažili.
Jak by nám potom mohlo být dovoleno něco do víry vnášet, pokud daný čin nekonali ani Prorok صلى الله عليه و سلم, ani jeho společníci?
Ani noc v polovině ša’bánu (lejletu l-beráa) není potvrzena jako noc, kdy třeba vykonávat nějaké zvláštní druhy uctívání. A když už, někteří z generace tábi’ín si údajně tuto noc připomínali modlitbou a zikrem, nikoli však jedením, veselím a dalšími věcmi, které připomínají slavení svátku.”2
 
A Alláh ví nejlépe.
 
Odpovídal: šejch Muhammed Sálih al-Munedždžid
Zdroj: www.islamqa.info
Redakčně kráceno.
 
 
1Viz Fetáwá al-ledžneti d-dáima, 2/257-258.
2 Viz Fetáwá  islámíjja, 4/693.