Rady ohledně vztahu k islámské osvětě

Logo XXL

Šejch Muhammed Hasan obdržel od svého učitele šejcha Ibn ‘Usejmína رحمه الله تعالى rady ohledně islámské osvěty, arab. الدعوة ad-da’wa.

Šejch Muhammed Hasan obdržel od svého učitele šejcha Ibn ‘Usejmína رحمه الله تعالى rady ohledně islámské osvěty, arab. الدعوة ad-da’wa.

Vypověděl o tom:
 
„… Při Alláhu, bratři, šejch mi sdělil taková slova, že se jim dodnes udivuji. Dal mi radu, kterou bych si nikdy ani nedokázal představit. Představte si, jakou radu mi mohl šejch dát, co byste čekali, možná si myslíte, že mi řekl něco jako „dbejte na osvětu a hledání znalostí“ nebo „lidi spojujte a nerozdělujte,“ či „buďte moudří a milosrdní …“ On mi ale poradil něco naprosto jiného. Chvíli mlčel, pak se zamyšleně podíval do země. Poté pohlédl na mne a pravil: „A má rada tobě zní: Kohokoli nemůžeš svou da’wou přesvědčit, toho alespoň učiň neutrálním.
 
Pochopili jste? Koho nemůžete přesvědčit islámskou osvětou a výzvou, toho přesvěčte k neutralitě vůči ní. Nechte je být neutrální. Nevytvářejte nepřátelství. Nevyrábějte nepřátele islámské osvěty, nezvyšujte počet odpůrců da’wy. Taková byla rada tohoto učence. Dovolte lidem být neutrální. Vybízím zvláště naše mladé, aby nebyli příčinou nepřátelství vůči da’wě …”
 
Pokud tedy někoho nelze přesvědčit, nechť je dotyčný neutrální a nechť nejsme my sami důvodem jeho nepřátelství a opovržení vůči islámské výzvě a osvětě. Udržujme vždy pokud možno korektní vztahy.
 
Šejch Ibn Báz رحمه الله تعالى pravil: „Obzvláště dnes, v tomto čase, který je časem jemnosti, trpělivosti a moudrosti. Není časem tvrdosti a přísnosti, protože většina lidí se stále nachází ve stavu nevědomosti a jsou příliš ovlivněni záležitostmi tohoto vezdejšího světa. Proto je nezbytné být trpěliví a taktéž je nezbytné nebýt při jejich výzvě a osvětě vůči nim hrubý. Takto do nich islámská da’wa snáze dospěje a takto ji také pochopí. Prosíme Alláha o správné vedení pro každého.”1
 
 
1 Viz Medžmú’u l-fetáwá, 10/114.