Smysl hidžry v dnešní době

Logo XXL

OTÁZKA: Jak můžeme provést hidžru kvůli Alláhu v dnešní době?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.

OTÁZKA: Jak můžeme provést hidžru kvůli Alláhu v dnešní době?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.
Hidžra (migrace) v zájmu Alláha znamená vystěhování se ze země širku do země islámu, jako se muslimové vystěhovali z Mekky před tím, než se stali lidé Mekky muslimy, do Medíny, neboť ta se stala městem islámu. Její lid přísahal na věrnost (bej’a) Prorokovi (mír a požehnání Boží s ním) a požádali ho, aby k nim emigroval – vykonal Hidžru.
Tedy hidžra znamená emigrace a připojeni se k jiným muslimům.
Hidžra může mít také podobu přesunu z jedné země do druhé, vyhnutí se zemi širku, kde je zlo méně rozšířené a je tam menší nebezpečí pro muslimy, jako když se někteří muslimové vystěhovali z Mekky, na příkaz Proroka (mír a požehnání Boží s ním), do Habeše (dnešní Etiopie).
Zdroj: Fetawá´u l-Ledžneti d-Dá’ima, 12/50; http://abdurrahman.org/hijrah/fatwa/what-is-hijrah.html

Přeložila Umm Júsuf