Začátek modliteb menstruující ženy

Logo XXL

OTÁZKA: Když se menstruující žena stane čistou, před východem slunce, je pro ni povinné vykonat modlitbu maghrib a  modlitbu ‘išá´? Podobně, pokud se stane čistou před západem slunce, je pro ni povinné provést modlitby zuhr a ‘asr?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Když se menstruující žena stane čistou, před východem slunce, je pro ni povinné vykonat modlitbu maghrib a  modlitbu ‘išá´? Podobně, pokud se stane čistou před západem slunce, je pro ni povinné provést modlitby zuhr a ‘asr?
ODPOVĚĎ:
Pokud se menstruující žena, nebo žena krvácejici po porodu očistí před západem slunce, je pro ni
povinné nahradit modlitby zuhr a ‘asr podle nejsilnějšího názoru mezi učenci. Podobně je tomu v případě, že se očistí před rozbřeskem (tj. pred fadžrem). V tomto případě, musí provést modlitby maghrib a ‘išá.
To se traduje od ‘Abdurrahmán Ibn Awfa a ‘Abdulláha ibn Abbáse. Jedná se o názor většiny učenců.
Podobně, pokud se menstruující žena, nebo žena krvácející po porodu, očistí před východem slunce (arab.šuruk), je pro ni povinná modlitba fadžr. 
A Alláh ví nejlépe.
šejch: ‘Abdulazíz ibn Báz
Zdroj: Fetawá´u n-nisá
Přeložila Umm Júsuf