Společné prohlášení ohledně násilí u mešity al-Aksá a v Gaze

green white and black flag

Všechna chvála Alláhu, který pomáhá věřícím a poráží spolčené nepřátele a zločince. Alláh je větší, než léčky násilníků. Mír a požehnání nejlepšímu z proroků, Muhammedovi, jeho rodině i všem společníkům.

A potom:

Sionistická okupace spustila novou nenávistnou kampaň v regionu hrdé Gazy atentátem na jednoho z vůdců hnutí odporu, při čemž prolila krev nevinných z řad učenců, žen a dětí. Srovnala se zemí domy a nechala je popadat na jejich obyvatele. Nechala za sebou desítky mučedníků a stovky zraněných. Ve stejném čase brutální okupanti využili tohoto incidentu ke vloupání se do mešity al-Aksá a vztyčení praporu sionizmu a provádění náboženských rituálů za přímé účasti svého vojska.

To, co se děje v celé Palestině, od Jeruzaléma přes Gazu až po Západní Břeh, rozplakalo všechny ve světě, kterým ještě zůstala špetka svědomí, ba i němé kameny. Toto počínání otřásá všemi principy lidskosti a volá po silné a spravedlivé odpovědi, jíž by se měl řídit celý svět bez ohledu na rozdílnost jeho obyvatel, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost.

My, mladí účastníci čtvrtého mezinárodního naučného setkání, pořádaného ve městě Istanbul za účasti více než 350 mladých lidí ze čtyřiceti zemí světa, posíláme následující poselství:

Muslimské ummě:

Muslimská ummo! Mešita al-Aksá byla místem Noční cesty Posla Božího Muhammeda, mír a požehnání s ním a počátkem jeho cesty do nebes, byla prvním modlitebním směrem, prosím, pomozte. Kde je váš zápal vůči posvátným místům? Kde jste a co děláte, když vidíte, jak je prolévána krev žen a dětí v čisté Gaze? Kde zůstaly vaše pocity při pohledu na tyto bolestivé výjevy? Kde je přirozená lidskost vůči vašim bratrům ve víře?

Od muslimské ummy žádáme následující:

1. Aby rázně odsoudila toto brutální násilí všemi možnými a v islámu povolenými prostředky a způsoby.

2. Aby vyvíjela tlak na své vlády za účelem přerušit veškeré diplomatické styky s nepřítelem.

3. Aby vyšla do ulic a na náměstí a ve velkých počtech demonstrativně vyjádřili podporu našemu lidu v Palestině.

4. Aby uvolnila veškeré dostupné finanční prostředky a zpřístupnila je našim bratrům Palestincům pro jejich boj.

5. Aby uvolnila prostor pro šíření pravdivých informací a vyvracení sionistických lží šířených touto kořistnickou entitou.

Vládám a vládcům arabských a muslimských zemí:

Od vlád, vládců a armád muslimských a arabských zemí žádáme pomoc utlačovaným v Jeruzalémě, Gaze a v celé Palestině, aby jim pomohli bránit se a uniknout z oblíčení. Připomínáme jim Boží Slova:

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci” (Anfál: 72)

Připomínáme jim též slova Posla Božího صلى الله عليه وسلم:

‏الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ.‏

Muslim je muslimovi bratrem, nekřivdí mu a ani ho nenechá napospas.1

Nenechat napospas znamená nenechat ho na milost a nemilost jeho nepřátelům a těm, kdo mu ubližují, ale naopak mu pomoci a bránit ho.

Taktéž žádáme neprodlené zavedení všech opatření na mezistátní úrovni, která dopomohou k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti mešitě al-Aksá, k zastavení útoků proti Gaze a k prolomení jejího obklíčení, a to ihned.

Učencům muslimské ummy:

Apelujeme na vaše postavení a úlohu při šíření slova pravdy a vysvětlování nesmírného významu okupované mešity al-Aksá v učení islámu, jakož i situace neochvějného lidu Gazy. Vysvětlujte islámské ummě, že je její povinností pomoci mešitě al-Aksá i našemu utlačovanému lidu nejen v Gaze, ale i v celé Palestině a při řešení podobných problémů kdekoli jinde. Vydávejte fetwy, že je povinností podporovat mudžáhidy bojující v Palestině všemi způsoby, jak materiálně, tak i morálně. Očekáváme, že vás uvidíme v čele společenského aktivizmu a hnutí podpory.

Muslimským obchodníkům a movitým muslimům:

Pokud je povinností nasadit pro pomoc utlačovaným dokonce i život, pak o to větší povinností je poskytnout k tomuto účelu majetek. Proto musíme vynaložit maximální finanční prostředky, abychom osvobodili naše svatá místa a pomohli utiskovaným mužům i ženám. Toto je věc, ohledně níž není neshod mezi učenci a v níž jsou zajedno všichni rozumní lidé. A tato povinnost je nyní ještě naléhavější a větší.

Proto štědře rozdávejte ze svého majetku a podporujte ummu islámu, po vzoru Posla Božíhoصلى الله عليه وسلم.

Svobodnému světu:

Křivdu a nespravedlnost nestrpí ani zdravá lidská přirozenost, ani bdělé svědomí. Kde je váš hlas při pohledu na to, co se děje v Gaze a v Jeruzalémě?

Což jste nezvedli hlas proti tomu, čeho se dopouštělo Rusko na Ukrajině? Kde je stejná vlna odporu vůči zločinům, jichž se dopouštějí sionisté v Palestině? Nenadešel snad právě teď čas, aby se svobodný svět sjednotil a odpověděl na zločiny sionistických okupantů, které jsou ještě horší a závažnější?

Očekáváme od vás právní i reálné kroky směrem proti sionistické agresi a to na mezinárodní úrovni.

Hnutí odporu proti okupaci v okolí mešity al-Aksá a v Gaze:

Zůstaňte neochvějní, Alláh vám budiž na pomoci, On je ten, kdo vám dopomůže k vítězství a upevní vaše řady. Nikdy vám nebude moci uškodit ten, kdo vás zradí, anebo se od vás odvrátí, protože vy jste skupinou, která si zaslouží Boží podporu.

Ať se Alláh smiluje mučedníkům, vyléčí zraněné, osvobodí zajaté a vrátí svatá místa muslimům. Ámín!

Mladí účastníci čtvrtého mezinárodního setkání islámských učenců a aktivistů, pořádaného Radou palestinských islámských učenců v Istanbulu dne 10. muharremu 1444 hidžry, tj. 8. srpna 2022 kř. éry

  1. Muttefekun ‘alejhi. Od ‘Abdullláha ibn Omara رضي الله عنهما zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6951; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2580.