Spolupráce se skupinami, které nenásledují metodiku zbožných předků

Logo XXL

OTÁZKA: Jak máme postupovat při spolupráci se skupinami a formacemi muslimů, kteří nenásledují cestu zbožných předků (selef)?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak máme postupovat při spolupráci se skupinami a formacemi muslimů, kteří nenásledují cestu zbožných předků (selef)?
ODPOVĚĎ:

Na otázku založenou na slovech Alláha:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání svém. (Máida:2)
Je řečeno, že je povinností spolupracovat se všemi islámskými uskupeními, dokonce i když se od nás liší v metodologii a svém způsobu islámské osvěty. Například Džemá’atu t-teblígh používá jiné metody da’wa nežli Ichwánu l-muslimín a Hizbu t-tahrír, Džemá’atu l-džihád a selefíja. Jak tedy má být ustavena spolupráce? A je omezena např. na účast na konferencích a shromážděních? A co v případě, když je výzva k islámu poskytována nemuslimům, když může dojít ke zmatení mysli nových muslimů faktem, že každé z uskupení z výše jmenovaných je bude směřovat do svého středu, ke svým vlastním učencům, což je budou mást. Jak máme postupovat, abychom tento jev zvrátili?
Rada vrchních učenců odpovídá:
“To, co je povinností, je spolupracovat s uskupeními v tom, co postupuje podle metodiky (arab. menhedž) Knihy Boží a Sunny Jeho Posla tak, jak k tomu vyzývali zbožní předkov této ummy, ve výzvě k Jedinosti Alláha, Jediného bez jakékoli nedokonalosti, zasvěcování své služby pouze a toliko, čistě a upřímně jen Jemu, varování před širkem, inovacemi a hříchy a poradit těmto uskupením ohledně toho, v čem tomuto odporují.
Pokud se pak navrátí k tomu, co je správné, pak je možno s nimi nadále spolupracovat. Ale pokud vytrvají na tom, co se protiví této cestě, pak je povinností držet se od nich dál a pevně se uchopit Knihy a Sunny.
Dále spolupráce s uskupením, které se drží metodiky Knihy a Sunny bude v tom všem, co je dobré, správné a v poslušnosti vůči Alláhu, ať už se jedná o shromáždění, konference, přednášky, zkrátka vše, co přináší užitek islámu a muslimům.”
Zdroj: Vrchní rada učenců KSA, fetwa č. 18870 z 11.6. 1417 hidžry (23.10.1996).
Podepsáni: vznešený šejch a prominentní učenec Abdulazíz ibn Abdulláh ibn Báz; šejch Abdulazíz ibn Abdulláh Álu š-Šejch; šejch Sálih ibn Fewzán al-Fewzán; šejch Abdulláh ibn Abdurrahmán al-Ghudeján; šejch Bekr ibn Abdulláh Abú Zejd, Alláh je ochraňuj.
Převzato, přeloženo a upraveno z: www.salafipublications.com