Stanovisko k prohlížení a studiu dnešní Tóry, Evangelia a Žalmů

Logo XXL

OTÁZKA: Je povoleno pro mě muslima studovat a prohlížet Evangelium a číst v něm s účelem prohlížení, studování a ne za jiným záměrem? A je víra v nebeské knihy , jako že víra, že jsou od Boha a že máme věřit co je v nich napsáno?

OTÁZKA: Je povoleno pro mě muslima studovat a prohlížet Evangelium a číst v něm s účelem prohlížení, studování a ne za jiným záměrem? A je víra v nebeské knihy , jako že víra, že jsou od Boha a že máme věřit co je v nich napsáno?

ODPOVĚĎ:  Je na každém muslimovi, aby v tyto knihy věřil a věřil, že jsou od Boha : Tóra, Evangelium, Žalmy. Věřil , že Alláh seslal knihy ke svým poslům, že k nim seslal stránky a v nich příkazy a zákazy, varování a připomínání, zprávy o předešlém čase, o životě v ráji a pekle a jiné. Ale není na něm je používat, protože prošli renovacemi a doplňováním a změnami a tak není pro něj vhodné aby v nich četl. Je to nebezpečné, protože možná lžou o pravdě a přesvědčují o bludu, protože se tyto knihy změnily a odchýlily. Dostali se do nich od “židů a křesťanů” a od jiných změny a přepsání a doplnění a vynechání. A obohatil nás Bůh nad ně vznešenou knihou: Vznešeným Koránem. A je vyprávěno od Proroka, mír s ním, že viděl v ruce Omara, kéž je s ním Bůh spokojen, něco z Tóry. Rozlobil se a řekl: „Jsi na pochybách, synu Chatábův? Přišel jsem s bílou čistotou (rozumí se Islám, čisté přesvědčení, kde nejsou žádné pochybnosti atd.), kdyby Mojžíš byl živý, nezbylo by mu nic, než mě následovat.
Proto ti radíme a radíme i ostatním, aby z těchto knih nic nebrali, ani z Tóry, ani z Evangelia   
ani z Žalmů, a nepoužívali z nich nic a ani v nich nečetli, naopak, když něco takového najdou, aby ho s úctou zahrabali nebo s úctou spálili, protože ta pravda, která se v nich zachovala, je seslána ve vznešeném Koránu a ostatní prošlo změnami a je to blud. Povinností pro věřícího je, aby se toho stranil a stranil se studování v nich, protože možná označujou pravdou blud a lžou o pravdě. A nejlepší cestou je, je zahrabat  nebo spálit.
Nicméně pro znalého učence je povoleno do nich nahlížet, aby vracel protivníkům Islámu od židů a křesťanů, jako když si Prorok, mír s ním, nechal přinést Tóru, když židé popřeli kamenování. Prorok, mír s ním, do ní nahlédl a ukázal jim, že to tam je.
Pro učence, kteří znají islámský zákon, potřebují-li nahlížet do Tóry, Evangelia a Žalmů, z šarí’atsky legitimního důvodu, aby odvrátili nepřátele Alláha, aby vysvětlili důležitost Koránu a co v něm je za pravdu a vedení je toto dovoleno. Ale pro běžné muslimy a podobné jim není důvodu to dělat. Naopak, když najdou něco z Tóry, Evangelia nebo Žalmů, měli by je co nejuctivěji zahrabat či spálit, aby jimi nebyl někdo uveden na bludnou cestu.
 
Autor: šejch ‘Abdulláh ibn ‘Abdul’azíz ibn Báz
Zdroj: Núru ‘alá d-darbi l-‘akída.
Překlad: Jahjá Moravec