Stanovisko vůči súfizmu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?

ODPOVĚĎ:
Dr.Mahmud Abdurrázik, profesor na šarí’atské fakultě univerzity krále Chálida v Saúdské Arábii na tuto otázku odpověděl takto:
„Jsme povinni držet se principu spravedlivosti v otázce súfizmu a jeho následovníků. Od každého, kromě Posla Božího صلى الله عليه و سلم se slova buď přijímají, nebo odmítají. Není správné se vůči nim chovat drze, ale ani není správné je ve všeobecnosti následovat. Faktem zůstává, že dnešní súfíjská realita ukazuje nepěkný obraz následovníků súfizmu ve všeobecnosti. Ale i přesto nám Alláh přikazuje spravedlnost, slovy:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. (Máida: 8).
Súfíjští šejchové z nejranějších dob pronesli bezpočet přenádherných výroků, které nám zblízka ukazují podstatu víry. Jsou i představitelé súfizmu, kteří díky svým slovům víru opustili. Slova šejchu l-islám Ibn Tejmíjji nejlépe popisují jejich situaci:

„Lidé se přou ohledně súfizmu a súfíjů. Jedna skupina súfíje a súfizmus haní, tvrdíce, že jsou inovátory, kteří nenásledují Sunnu Božího Posla صلى الله عليه و سلم, což se uvádí od skupiny učenců a je všeobecně známo. Tento názor zastupuje určitá část učenců fikhu (islámské právní vědy) a kelámu (spekulativní teologie). Máme však i druhou skupinu lidí, která je vychvaluje až do nebes, tvrdíce, že jde o nejlepší stvoření, nejdokonalejší lidi po Božích prorocích. A obě skupiny ohledně tohoto chybují! Pravda je, že co se týče lidí, kteří se snaží, shodně svému idžtihádu, přiblížit se Alláhu a pokorně Mu sloužit, mezi nimi jsou předáci a Alláhu nejbližší. Jsou i umírnění súfíjové spadající mezi lid na pravici.[1] V každé této skupině jsou i lidé, kteří se pídí po pravdě, ale minou ji. Jsou mezi nimi i hřísníci, kteří se kají, ale i ti, kteří se nekají. Jsou i ti, kteří sami sebe připisují súfizmu a jsou skutečnými násilníky vůči sami sobě a neposlouchají svého Pána. Súfizmu se připisují i jisté inovátorské a odpadlické skupiny lidí, kteří sami sebe prohlašují za súfíje, ale učení představitelé súfizmu je za súfíje nepovažují, jako např. Al-Halládž a další, kterého většina šejchů rozličných tarík neuznává a nespatřují v něm představitele súfizmu, kterým byl například Džunejd ibn Muhammed a další, jak uvádí šejch Abú Abdurrahmán as-Sulemí v díle Tabekátu s-súfíjja, či háfiz Abú Bekr al-Chatíb v díle Táríchu Baghdád.“[2][1] Tj. mezi zachráněné před Peklem.
[2] Ibn Tejmíjjovu fetwu viz Medžmú’u l-Fetáwá, 11/18. Převzato z al-Mu’džem as-Súfí, 15/13. Viz také al-Furkán bejne awlijá’i r-Rahmán we awlijá’i š-Šejtán, 1/146.