Příčina a následek v islámském myšlení

Logo XXL

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace s názvem

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace s názvem

PŘÍČINA A NÁSLEDEK V ISLÁMSKÉM MYŠLENÍ

Tato studie rozebírá názory nejrůznějších proudů a směrů islámského myšlení na otázku příčiny a následku. Jak pohlíží na vztah příčina – následek Korán a Sunna? Jak jej vnímaly první generace muslimů? Jak se s ním vyrovnávají islámské teologické školy? Jaké je stanovisko ahlu l-hadís a učenců dnešních?