Svěření dětí do péče

Logo XXL

OTÁZKA: Když se manžel a manželka rozvedou a mají syny a dcery, komu budou svěřeny do opatrovnictví? 
ODPOVĚĎ:
Budou svěřeny tomu, koho prohlásí opatrovníkem muslimský soudce. To znamená: pokud se bývalí manželé nedohodnou na tom, kdo si ponechá děti, pak výsledek závisí na rozhodnutí islámského soudu a soudce rozváží všechna myslitelná pro a proti.

OTÁZKA: Když se manžel a manželka rozvedou a mají syny a dcery, komu budou svěřeny do opatrovnictví? 
ODPOVĚĎ:
Budou svěřeny tomu, koho prohlásí opatrovníkem muslimský soudce. To znamená: pokud se bývalí manželé nedohodnou na tom, kdo si ponechá děti, pak výsledek závisí na rozhodnutí islámského soudu a soudce rozváží všechna myslitelná pro a proti.
A také musíme vědět, že úmysl opatrovnictví a výchovy je zájem a dobro toho, kdo je v opatrovnictví (tedy dětí) a proto není povoleno dát děti do opatrovnictví tomu z rodičů, který jej nepovede a nedá mu dobrou výchovu, i když tato osoba má z hlediska příbuzenství právo na to být jeho opatrovníkem, protože víme, že dotyčný či dotyčná postrádají zodpovědnost, nebo víme, že je znám či známa pro svou hříšnost apod. Proto nemůžeme děti ponechat s někým takovým a pro takového není nárok na opatrovnictví. 
Také je důležité, že výsledek je na soudci, na něm je, aby se obával Alláha a zvážil všechny podoby užitku opatrovnictví dané osoby pro děti. 
 
 
Odpovídal: šejch Ibn Usajmín 
Zdroj: Silsiletu l-Liká´i Bábu l-Meftúh, 16/229.