Žena a obchod

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké je postavení ženy v obchodu a podnikání v arabských zemích?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaké je postavení ženy v obchodu a podnikání v arabských zemích?
ODPOVĚĎ:
Při obchodování je důležité znát mravy a etiketu těch, se kterými obchodujeme, neboť ta se může v různých kulturních okruzích navzájem dosti lišit. Neznalost těchto odlišností může vyústit ve faux pas a zhatit dobře plánovanou transakci.
Co se týče postavení ženy v obchodě a podnikání v arabských a muslimských zemích, záleží spíše na místě a tradici daného konkrétního prostoru. Tyto země obecně platí za konzervativní, takže ačkoli není neobvyklé, že žena podniká a vydělává, není tam obvyklé, aby zaujímala manažerské pozice.
Co se týče Arabského poloostrova jako takového, podnikání žen má mezi Araby poměrně dávnou tradici, už první manželka Božího Posla Muhammeda, mír s ním, Chadídža, byla v 7. století křesťanské éry obchodnicí a to navíc i docela movitou. Také jeho další manželky byly mnohdy výdělečně činné, např. prodávaly pletené košíky. V tomto příkladu Proroka, mír s ním, následovali i jeho druhé a jejich ženy.
V době ustavení islámského impéria vznikala nutnost plošné kontroly dodržování měr a vah a pro tento účel byl chalífou Omarem ibnu l-Chattábem vytvořen zvláštní úřad zvaný ihtisáb. Jeho prvním vedoucím byla žena.
V chalífátu ženy zakládaly knihovny, univerzity, stacionáře, podílely se na obchodu a tvorbě státního zisku. Byly nedílnou součástí produktivní společnosti.
Co se týče islámského práva jako takového, to klade primárně důraz na tradiční úlohu ženy jako matky a vychovatelky dětí. Prvořadým zaměstnáním ženy je tedy chod domácnosti. Žena v domácnosti ovšem nemá v muslimské společnosti vůbec žádný negativní kontext jako např. zde v Evropě, naopak, je to role ceněná. I společenské poměry a struktura jsou pro tuto roli ženy v muslimských zemích nastaveny přívětivěji, rodina drží více při sobě a je schopná ženě v domácnosti připravit kvalitní prostor pro realizaci tohoto jejího úkolu. Navíc to má podle šarí’y za povinnost.
Chce-li být žena výdělečně činná, musí být zajištěna podmínka, že tento její byznys nebude škodit její rodině a jejímu prvořadému úkolu – výchově dětí a starosti o domácnost a rodinu. Proto je vyžadována domluva v rámci rodiny, vědomí nebo souhlas manžela apod. Za tohoto předpokladu není žádné jiné překážky pro její podnikání. Navíc fakt, že žena je samostatně výdělečně činná, nezbavuje manžela vyživovací povinnosti vůči ní a veškerý její výdělek je pouze jejím výsadním majetkem.
Ženám je stejně jako mužům zakázáno kupovat a prodávat látky islámem zakázané, jako alkoholické nápoje, nebo vepřové maso. Při styku s klientelou věřící a praktikující muslimské obchodnice dodržují pravidla etikety odívání a také např. nepodávají cizím mužům ruku.