Ta pravá láska ke knihám

photo of library with turned on lights

Skutečný knihomol a milovník knih si určitě někdy v životě položil otázku, budou-li v Ráji i knihy. Láska ke knihám, to je ta skutečná láska.

Skutečný knihomol a milovník knih si určitě někdy v životě položil otázku, budou-li v Ráji i knihy. Láska ke knihám, to je ta skutečná láska.

Imám Ibnu l-Džewzí uvádí případ, kdy někdo ve snu viděl Abu l-A’lá al-Hemezáního, jak čte knihu ve městě, kterého hradby a zdi byly všechny vystavené z bezpočtu knižních svazků. Proto se ho ve snu dotyčný spáč zeptal: „Co to je za knihy?“ Abu l-A’lá mu odpověděl: „Prosil jsem Alláha, aby mne i zde, na onom světě, zabavil tím, čemu jsem věnoval většinu času i na tomto světě. A On mi prosbu splnil.

Háfiz Ibn Hadžer uvádí, že jistý učenec sedmého století hidžry se vyznačoval takovou láskou ke knihám, že když by jednu ze své knihovny vytáhl, s velkými emocemi vyprávěl přítomným celý příběh : „Tuto knihu jsem sehnal tam a tam tehdy a tehdy,“ přičemž všechny přítomné vždy naprosto ohromil takovými detaily.

Ibn Tejmíjův dědeček měl takovou lásku ke vědění, že požadoval, aby mu někdo předčítal knihu, dokonce i když byl v koupelně a koupal se. Poprosil svého syna ‘Abdulhalíma: „Čti víc nahlas, abych dobře slyšel!

Šejch ‘Alí at-Tantáwí, velký literát a myslitel moderní doby, hovoří v knize Zikreját sám o sobě: „Dnes, stejně jako kdysi, když jsem byl úplně malý, já trávím každý den nejvíce času doma čtením knih nejrůznějších žánrů.

Pokud si myslíme, že na to nemáme čas, nesmíme zapomenout, že šejch se angažoval v mnoha oblastech veřejného života. Byl také profesorem na univerzitě, přednášel i na středních školách, kázal v mnoha mešitách, byl častým hostem v rozhlasových pořadech a přispíval do celé řady časopisů. Navzdory tomu, že byl stále něčím zaměstnán, dokázal si najít čas na svou lásku ke knihám a to natolik, že jim věnoval nejvíce času svého dne.

Autor: ‘Alí al-Imrán

Zdroj: al-Mušewwiku ile l-kiráeti we t-talebi l-‘ilm