Tetování

Logo XXL

OTÁZKA: Je povoleno, abych si vytetoval na kůži arabský kaligrafický nápis “ALLÁH”?
ODPOVĚĎ: 

OTÁZKA: Je povoleno, abych si vytetoval na kůži arabský kaligrafický nápis “ALLÁH”?
ODPOVĚĎ: 
Takové jednání neschvalujeme. Je islámem vnímáno jako hříšné – a to ze dvou principielních důvodů.
1. Islám zapovídá jakékoli způsoby zdobení, které trvale pozměňují vzhled člověka. Jsou odmítány jako zásah do Božího stvoření a mrzačení dokonalého Božího stvoření. Alláh praví (ve významu): Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější (Tín:4) A šeján (satan), když se Bohu vzepřel, pravil (ve významu): a nařídím jim, aby hyzdili stvoření Boží! (Nisá:119) Posel Boží v hadíse zaznamenaném Muslimem proklíná ženu, která tetuje (arab. al-wášima) a která si nechává tetovat (arab. al-mustewšema), stejně jako tu, která si nechává sbrušovat zuby. (Sahíh Muslim, hadís č. 2125; Abú Dawúd, hadís č. 4169; at-Tirmizí, hadís č. 2783; an-Nesáí, hadís č. 5253) Sbrušování zubů a zvětšování mezírky mezi předními řezáky byla staroarabská zkrášlovací procedúra. Pokud to činí muž, tak zasluhuje ještě větší odsouzení. Je to forma lži a podvodu, kdy se člověk stává “hezčím” než ve skutečnosti je a proto je to nepřípustné. Imám an-Newewí ve svém komentáři Muslimova Sahíhu praví: “Tetování je zakázáno tomu, kdo tak činí i tomu, komu je činěno, pokud to dělá dobrovolně.” Dále pak Newewí hovoří, že je povinností odstranit tatuáž, pokud to nepředstavuje zdravotní riziko, a že člověk má hřích, pokud to bude oddalovat. Toto odstranění tetování je předpokladem platného pokání z tohoto činu. Pokud jej nelze odstranit, nevadí a pokání je platné i bez toho. To platí pro muže i ženy shodně. (Šarh Sahíhi Muslim, 14/106)
2. Co se týče samotného jména Božího – Islám přikazuje nakládat se jménem Božím s patřičnou úctou. Tiskoviny, kde se objevuje, není možno jen tak odhazovat, mají se spálit, nebo pohřbít. Je zakázáno odvrhovat takové texty na nečistá místa, jako např. na toaletu apod. Tj. pokud by si člověk dal vytetovat např. na rameno jméno Boží, nemohl by tento příkaz splnit a už to by byl hřích.