Únosy letadel

Logo XXL

 

 

Otázka:
Existují lidé, kteří unášejí letadla, lodě apod. a snaží se tím vyvíjet nátlak na stát, kterému letadlo, nebo loď patří. Únosci hrozí cestujícím zabitím a mnohdy tak i učiní, pokud nejsou splněny jejich požadavky.
Existuje fetwa ke zmíněným činům?

Odpověď:
Povinností každé země je zajistit dostatečnou bezpečnost (letadel apod.), aby nemohlo dojít k jejich únosům extremistickými skupinami. Povinností postižených zemí je zajistit bezpečnost všech letů na jejich uzemí a odvrátit hrozby, nebo možnosti únosu, popřípadě útoku. Další povinností je pak kontrola pasažérů před vstupem na palubu letadla. Nesmí povolit vstup na palubu pasažérům dříve, než se přesvědčí o tom, že nemají u sebe zbraň, i kdyby se jednalo jen o malý kousek výbušniny. Některé skupiny provádějí únosy letadel různými způsoby. Najde-li se někdo, ať již z pasažérů, nebo z posádky, kdo by byl vybaven potřebnou fyzickou sílou a bylo-li by v jeho moci únoscům zabránit ve vykonání destruktivního záměru, pak je jeho povinností to učinit a jejich plány jim překazit.
Není pochyb, že únos je bludem, ignorací islámských zákonů a falší. Je to překročení hranic, které vyvolává u pasažérů strach a pocit ohrožení kvůli něčemu, nad čím nemají moc.
A Alláh zná vše nejlépe.
 
Odpovídal islámský učenec šejch Džibrín
 
Překlad: Abdulláh al-Morawi
Kontrola: Alí Větrovec