Upozornění na rozdíl mezi pravým hledačem nauky a falešným hledačem po internetu

Logo XXL

Hledač nauky:
Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji k nejpřímějšímu charakteru. tím se stává příkladem pro všechny ostatní ve svém charakteru i mravnosti. Student nauky usiluje o nauku a o prospěch z ní.

Hledač nauky:
Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji k nejpřímějšímu charakteru. tím se stává příkladem pro všechny ostatní ve svém charakteru i mravnosti. Student nauky usiluje o nauku a o prospěch z ní.
Hledač nauky se přemáhá do poslední chvíle, aby mohl sedět s učenci, se zbožnými, v kroužcích nauky. Učí se vou víru nepřetržitě, stále hledá zábavu v užitečné znalosti a informacích. Chrání si svůj čas. Proto jej nevidíš při aktivitách, které jsou zbytečné. Odvrací se od věcí, které se jej netýkají a zaměstnává se věcmi, které jej zasahují.
Kdykoli promluví, přináší lidem užitek a kdykoli píše je užitečný. Kdokoli si s ním sedne, naučí se něco.Dává přednost nauce, lidem nauky a bhez ustání se jimi obohacuje. Jako výsledek toho všeho si lidí nauky cení, prosí pro ně a žádá pro ně od Alláha milost a odpuštění za ty z nich, kteří již zesnuli.
Hledač nauky nenávidí pomlouvání a přezírá klevetníky, není mu po vůli, aby číkoli jméno zmiňoval ve zlém. Jiné to je s těmi, kteří nic jiného nabídnout nemohou.
Hledač nauky je skromný, nevyvyšuje se nad svou úroveň. Nestaví se, že je něčím, že má k dispozici něco, co ve skutečnosti ani nemůže nabídnout. Není sveden chválou druhých lidí, řečmi, kterými ho chválí a vyvyšují, ani není sveden jejich kritikou.
Hledač znalosti nechce být slavný a proto nehledá slávu u lidí, protože dobře ví, že je to Alláh, Který lidi vyzdvihuje a dává jim vysoké pocty, nikoli někdo jiný. Hledač nauky je ten, který vyzývá k Alláhu a radí muslimům. Přikazuje vhodné a zakazuje zavrženíhodné na základě islámských principů a islámského vedení.
Můžeš si všimnout, že pravý hledač nauky se vždy pokouší sjednotit muslimy a jejich srdce. Nemůže vystát roztříštěnost mezi lidmi Sunny. Zároveň si je dobře vědom rozdělení na základě inovace a toho, že jednota je úzce propojena se Sunnou. Proto je také řečeno “ahlu s-Sunna we l-džema’a we ahlu l-bid’a we ferka” – tj. “lid Sunny a Společenství a lid Inovace a Odnoží.” 
Také si můžeš všimnout, že hledač nauky se stydí promluvit. Nemluví o všem a o všech záležitostech odehrávajících se mezi lidmi. Zůstává potichu, neboť ví, že za svá slova bude hnán k odpovědnosti, stejně jako za své činy. Proto se neukvapuje jak ve svých slovech, tak i činu. Neotevře dveře tomu, co by se pro masy stalo zlem.
Nezabývá se falší a neřeší věci, o kterých nemá potuchy. Proto k věcem přistupuje s čistotou. Je si jich vědom zevnitř i zvenčí. Připravuje se na své setkání s Alláhem.
Toto jsou některé charakteristiky upřímného hledače znalosti. Prosíme Alláha, aby nás jimi obdařil. Ámín.
Hledač po internetu
Předně, neoplývá žádnou z výše vzpomínaných kvalit. Je bezectný ve svém charakteru, k lidem se chová arogantně. Ztrácí svůj čas zaobíráním se věcmi, které nenesou žádné ovoce. Každého napadá, bez ohledu na to, je-li mladší, či starší a bez ohledu na objem jejich znalostí. Spěchá, aby se vyjádřil, aniž by však získal patřičný objem znalostí.
Naučil se nenávisti, pídí se po chybách druhých a vypichuje je. Toto jsou následky hledání nauky po internetu. Kdo se ubírá po této cestě dny a léta zůstává prázdný. Není schopen odpočívat a lidé nejsou bezpečni před jeho škodou a zlem.
Závěrem, chceš-li být pravým hledačem nauky, prosím. Ubírej se správnou cestou. Milníky na ní již byly položeny. Pokud chceš být naproti tomu studentem po internetu, prosím. Toto je cesta. Je plná špíny a smetí. Proto si nevaž sám sebe, pokud chceš být studentem po internetu, ale měj se na pozoru před tím, abys lidem lhal, že jsi pravým hledačem nauky!
Autor: šejch Abdulmálik ibn Abdulhamíd
Zdroj: http://abumalik.net/play.php?catsmktba=1583 (k 29.5.2011)