Vysvětlení hadísu: "Mezi posledními z mé ummy budou i lidé, kteří vám budou vyprávět to, co jste neslyšeli…"

Logo XXL

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سينكون في آخرأمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم و لا آباؤكم.  فإياكم و إياهم

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سينكون في آخرأمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم و لا آباؤكم.  فإياكم و إياهم

 Abú Hurejra vyprávěl, že Posel Boží pravil: "Mezi posledními z mé ummy budou i lidé, kteří vám budou vyprávět to, co jste neslyšeli ani vy, ani vaši otcové. Vám pak vaše a jim jejich."
Hadís zaznamenává imám Muslim v úvodu ke svému Sahíhu, imám Ahmed ve svém Musnedu, imám Hakím ve svém Mustedreku a imám Buchárí ve svých Dějinách.

Tento hadís je vskutku hlubokým a širokým co do svého významu. Poskytuje obecné vedení, kterým je správnost odlišena od falši a akceptovatelná řeč od zkažené řeči.
1. Al-Menewí vyložil tento hadís ve svém "Fajdu l-Kadír" následovně:
“Mezi posledními z mé ummy budou i lidé” – budou prohlašovat, že jsou učenci.
“kteří vám budou vyprávět to, co jste neslyšeli ani vy, ani vaši otcovéf” – lživá slova a inovace, nově vymyšlená pravidla a lživé pověry.
"Vám pak vaše a jim jejich" – distancujte se od nich a upozorněte na ně další.
2. Během staletí následujících po době nejranějších muslimů se objevily nejrůznější falešné víry, systémy a ideje, jak mezi muslimy tak i mimo nich. Spekulativní teologická rétorika (kelám) ustavila svůj vlastní jed, stvářeje intelektuální nesoulad a vyvolávaje odchýlené proudy. Z oblasti vědy přibyly teorie stavějící na vědeckých metodách, či metodologii nárokující si vědeckost.
3. Hadís učí, že přijdou různí pseudo-vědci, filozofové a teologové, prosazující rozličné agendy a propagující falešná slova – stvořená pro ustavení nových a křivých pověr a pavěd. Jsme varování, abychom se od nich a od jejich zkažených slov drželi dál. At-Tíbí dodává, že mnozí z nich budou ve svém oboru věhlasní a to bude muslimy ponoukat k tomu, aby je následovali.

zdroj: http://ilmpoint.wordpress.com (27.5.2011)