V Praze proběhla veřejná islámská informační kampaň

Veřejná informační kampaň islámské osvěty proběhla 3. 12. 2022 v Praze u příležitosti fotbalového Mistrovství světa v Kataru. Nesla název What is your goal – Jaký je tvůj cíl?

Mezinárodní islámská organizace pro da’wu1 iERA2 ku příležitosti Mistrovství světa ve fotbale v Kataru uspořádala na 3. prosince „Global Dawah Day“. V 50 zemích světa se týmy dobrovolníků, s materiály od iERA jakožto základem, vydaly do ulic a informovaly zvědavé kolemjdoucí o islámu v souvislosti s probíhajícím mistrovstvím. Mottem celé akce bylo „What is your goal?“, česky tedy „Co je tvůj cíl?“, což vzhledem k možnostem češtiny je ovšem bez slovní hříčky na fotbalovou terminologii.

Právě čeští muslimové se této akce také zúčastnili. Já a další dva členové muslimské komunity v Praze jsme na rušné zastávce hromadné dopravy I. P. Pavlova rozložili stánek a nabízeli kolemjdoucím letáčky připravené iERA, které byly přeložené do češtiny. Letáčky samotné však nebyly informativní, ale spíše k zamyšlení.

Na otázku v mottu celé akce nabízel leták na plánku fotbalového hřiště jako odpověď řadu světských cílů: zábavu, bohatství apod. V brankovišti – konečné zastávce celého života plných pozemských cílů, zobrazených na letáku plánem fotbalové taktiky – však čeká to, co nemine nikoho z nás – smrt. Na zamyšlení nad celým tímto „plánem života“ uvádí leták ve středovém kruhu hřiště koránský verš:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Domníváte se snad, že jsme vás stvořili jen bezúčelně a že k Nám nebudete navráceni?” (Mu´minún: 115).

Na letáku byl dále internetový odkaz na stránky věnující se celé akci. Vedle tohoto letáku jsme rozdávali i letáky vydané muslimskou komunitou v ČR.

Jednalo se o první takovou akci po dlouhé době, tato pauza ovšem ničemu neuškodila, neboť akce byla úspěšná. Vedle procházejících lidí, kteří si ochotně brali námi rozdávané letáky, přišlo několik zvědavců i k našemu d´awa stánku, a to jak na naše pozvání, tak i ze své vlastní iniciativy.

Zde si brali další letáky české muslimské komunity a ptali se na různá témata ohledně islámu. Je zároveň povzbuzující, že jsme se během celé d´awa nesetkali s žádnými negativními reakcemi. Tato akce je zároveň zdrojem inspirace do budoucna.

Dle mého názoru:

1. by se pro d´awa v českém kontextu více hodil leták informativní nežli leták na zamyšlení.

2. zamýšlený postup podle iERA – navodit s kolemjdoucími konverzaci o smyslu života – je spíše zasaditelný do kontextu západních zemí nežli do kontextu našeho.

3. by se hodil leták, který by z islámského pohledu krátce ale výstižně řešil známé kontroverze spojené s mistrovstvím v Kataru.

V Česku se dlouhodobě daří získávat nové muslimy pasivně – člověk se začne na nějaký běžný popud (hodina o islámu ve škole, pobyt v muslimské zemi atd.) zajímat o islám a po nějaké době se přesvědčí o jeho správnosti a pravdivosti.

Tento způsob zůstává efektivní, ale to neznamená, že by se neměl opět pozvolna zkusit i aktivní veřejný přístup, jehož případem byla i tato akce.

 

Za účastníky akce

Adam Šlerka

  1. Arabský výraz دعوة da’wa znamená doslova „volání, výzva“, čímž se myslí informování o islámu muslimy za účelem osvěty a případné konverze.
  2. O této mezinárodní organizaci více na https://iera.org/