Vy, kteří jste uvěřili …

Logo XXL

 Na devadesáti devíti místech v Koránu Alláhسبحانه و تعالى začíná verše oslovením:

 Na devadesáti devíti místech v Koránu Alláhسبحانه و تعالى začíná verše oslovením:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
Vy, kteří jste uvěřili …
 
Jistý muž si všiml tohoto důrazu a proto se na toto oslovení otázal ‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه, společníka Prorokovaصلى الله عليه وسلم, který mu odpověděl:
 
إذا سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛ فأصغ لها سمعك ؛ فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه

Kdykoli uslyšíš, že Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří jste uvěřili,“ pak nastraž uši a pevně se soustřeď na to, co uslyšíš, neboť o obsahuje moudrost v tom, co je přikázáno, nebo tě to zpravuje o zlu, které je zakázáno a kterého je třeba se vystříhat.1 

 
Šejch Abú Bekr al-Džezáirí rozebral všechny případy tohoto oslovení v Koránu a vyložil je jeden po druhém v knize nazvané Nidá´átu r-Rahmán li ahli l-ímán, tj. Apely Milostivého na lidi víry.
 
V úvodu k této knize vysvětluje, že Boží příkazy v těchto verších obsahují nezbytná poučení vzarážejících detailech, která věřícím umožňují dosáhnout toho, co je pro ně prospěšné a vyvarovat se toho, co jim škodí. To jsou věci, které by měl znát každý muslim, aby získal štěstí jak na tomto světě, tak i na světě onom. Pokrývají širokou škálu témat od věrouky, přes uctívání, morálku, vzájemné vztahy, až po konkrétní zákonné úpravy.
 
Prosíme Alláha o správné vedení.
 
1 Zaznamenal Ibn Abí Hátim a uvádí je i Ibn Kesír v Tefsíru l-Kur´áni l’-azím.