Vy nejste naším řešením. Vy jste náš problém!

aerial photography on gray deck on the water

Před několika lety navštívil tehdejší francouzský prezident západoafrickou Guineu, malou chudou zemi na březích Atlantiku, obývanou významným počtem muslimů.

Guinea, jako velký počet dalších západoafrických států, byla kdysi francouzskou kolonií jako součást zámořského imperiálního území Francouzská západní Afrika.

U příležitosti návštěvy z Elysejského paláce uspořádali Guinejci audienci na univerzitě v Conakry, hlavním městě své země. Při návštěvě místní univerzity pronesl francouzský prezident nevybíravá slova, kterými hrubě zurážel Afričany, kteří ho právě pohostili.

Obvinil je z necivilizovanosti, neschopnosti a zaostalosti. Jejich státy šmahem odsoudil jako neúspěšné a zkorumpované a dodal, že jakákoli rozvojová pomoc pro ně je odzačátku marná a odsouzená k selhání.

V závěru projevu extrémně necitlivého k místní kultuře řekl mimo jiné následující:

“Dokud budou mít některé země ještě i dnes rodiny se sedmi či osmi dětmi na jednu ženu, potom můžete utratit i miliardy a miliardy eur a nikdy nic nepřivedete ke stabilitě. To je otázka civilizovanosti. Afrika je sice bohatá, ale je necivilizovaná. Zaostalý je tu systém a ten my musíme změnit, jako ho i měníme všude, kde máme vliv.”

Tato slova vyvolala nesmírné pobouření. Nicméně nenašel se nikdo, kdo by hostu z Paříže jeho slova vyvrátil, až na jednoho z místních sociologů, profesora z univerzity Ahmadou Dienga.

Ten poskytl následující odpověď:

“Afričané vaši civilizaci rozvratu a zkázy nepotřebují.

V té vaší civilizaci, vaše excelence, je úplně normální, že muž spí s mužem a žena se ženou. U vás je úplně normální, že mladé dívenky cestují z postele do postele, odvrhují a pošlapávají své panenství i svou čest a důstojnost. Takové potom rodí potomstvo, pro nějž je vše nelidské dovoleno, ba dokonce je to i chvályhodné.

U vás je, vaše excelence, normální, že manželé, dokonce i prezidenti, mají hned několik milenek či milenců a dokonce se stává, že nějaká žena občas obcuje i se svým psem.

U vás je normální, že postarší učitelka svede svého studenta a odvede si ho do postele, i když může být, soudě podle roků, třeba i jeho matka.

U vás je normální, že brutálně týráte své rodiče a vyháníte je do starobinců a nakonec na ně i zapomenete.

Afričané nepotřebují takový druh civilizace, který k nim přináší lidé, jako jste vy a vám podobní. Afrika je sama o sobě nejbohatší kontinent.

Největším problémem Afriky je vaše země a další jim podobné, které po monstrózním, několik staletí trvajícím rabování u nás zanechaly své vazalské instituce, banky a nadnárodní společnosti, které nelítostně drancují naše bohatství a odvážejí ho do Paříže a dalších evropských velkoměst.

Všechno zoufalství Afriky pochází z Francie a podobných zemí, které mezi námi dovedně hledají stále nové a nové zrádce, aby vám sloužili. Afriku je třeba osvobodit od vás zrovna tak, jako se svých koloniálních utlačovatelů zbavila i Asie.

Naším řešením není Francie. Francie je náš problém!”