Výnos ohledně přemrštění výše věna nevěsty

Logo XXL
OTÁZKA:  Výše obvěnění nevěsty (arab. mehr) velmi vzorstla. Mladí muži tak nemají možnost se oženit, protože nedisponují dostatečným množstvím financí, aby složili takové věno, které se od nich očekává. Jaké je islámsko-právní stanovisko v souvislosti s tímto problémem? Alláh vás odměň za vaši pro nás užitečnou odpověď.

OTÁZKA:  Výše obvěnění nevěsty (arab. mehr) velmi vzorstla. Mladí muži tak nemají možnost se oženit, protože nedisponují dostatečným množstvím financí, aby složili takové věno, které se od nich očekává. Jaké je islámsko-právní stanovisko v souvislosti s tímto problémem? Alláh vás odměň za vaši pro nás užitečnou odpověď.
 
ODPOVĚĎ:
 
Toto vůbec není ku prospěchu věci a je to jednoznačně špatně. Naopak, povinností poručníka (arab. welí)  nevěsty je vybrat pro své dcery a pro své ženské příbuzné muže, který je svatby schopen, aniž by se ohlíželi na jeho bohatství. Posel Boží صلى الله عليه و سلم vskutku pravil: „Pokud za vámi přijde někdo, kdo se vám z hlediska dodržování islámu pozdává a je důvěryhodný, ožeňte jej s vaší ženskou příbuznou. Pokud tak neučiníte, zavládne na zemi rozvrat a velká zkaženost.“ Tento hadís tedy naznačuje, že pokud je dotyčný muž důvěryhodný a bohabojný, pak jej ožeňte i když s nejmenším věnem. V jiném podání od Proroka صلى الله عليه و سلم se uvádí: „Nejlepší ženy jsou ty nejshovívavější v otázce obvěnění.
Za Hasanem al-Basrím přišel muž a zeptal se ho: „Abú Sa’íde, mám dceru, kterou žádalo o ruku množství mužů, za koho tedy myslíš, že ji mám vdát?“ „Bratranče,“ pravil mu vlídně Hasan, „provdej ji za bohabojného, který je nějvíce bdělý vůči Alláhu, protože pokud ji bude milovat, bude ji ctít a pokud ji bude nenávidět, nebude ji utiskovat.
Proto bylo poručníkům dáno za povinnost nepřehánět při stanovení výše věna a vybírat pro ženy vhodné manžele, kteří se obávají Alláha a jsou dbalí víry, přesně, jak to činili selefu s-sálih, zbožní předkové před nimi.
Jak toto přemršťování věna vůbec společnosti prospívá? Věru, ženy jsou družky mužů a muži ženy potřebují. Podobně i ženy potřebují mužů. Proto přemršťovat výši věna není z hlediska Božího Zákonodárství vůbec žádoucí a ani to nepodporuje prostý rozum.
Vysoká věna nebyla Božím Zákonodárstvím předepsána a proto je povinností muslimů opustit toto přehánění a nedbalost ohledně věn, aby ten, kdo se chce oženit,to měl snadnější a aby poručník nevěsty vždy vdal svou dceru, nebo jinou ženskou příbuznou, za muže, který je schopen o rodinu se postarat a který je bohabojný. Čí dcera je jako Fátima, nechť je s ní Alláh spokojen a čí otec je jako Posel Boží صلى الله عليه و سلم? Posel Boží صلى الله عليه و سلم svou dceru vdal za ‘Alího, nechť je s ním Alláh spokojen, za velmi malé věno, které na dnešní finance nepřesahuje šest dirhamů.
A Alláh ví nejlépe.
 
Odpovídal šejch Abdulláh ibnu l-Humejd

Zdroj: www.dtssbc.com