Rady chalífy Omara ibn ‘Abdul’azíze

brown and gray concrete building near body of water during daytime

At-Taberí ve své Historii uvádí na autoritu Abdulláha ibnu l-Fudajla a jeho otce, který se dozvěděl, že Omar ibnu l-‘Abdul’azíz napsal armádě Sýrie následující:

At-Taberí ve své Historii uvádí na autoritu Abdulláha ibnu l-Fudajla a jeho otce, který se dozvěděl, že Omar ibnu l-‘Abdul’azíz napsal armádě Sýrie následující:

Mír i milost Boží s vámi! Nyní tedy, kdokoli rozmýšlí nad smrtí, mluví jen málo – a ten, který ví, že smrt je nevyhnutelná, si vystačí s málem.
Podle Mensúra ibn Muzáhima Šu’ajb, tedy syn Safwána ibn ‘Abdulhamída, slyšel Omara ibn ‘Abdul’azíze říci:
Kdo upřímně radí svému bratru ve věcech víry a stará se o dobro dotyčného, ten pak splnil svou bratrskou povinnost a dodržel závazek, který mu byl ohledně dotyčného svěřen. Bojte se Alláha! Přijměte tato slova, protože jsou nabízena jako upřímná rada pro vás, ohledně vaší víry. Pevně se jich držte, protože představují varování, které vás zachrání v životě budoucím. Obživa již byla rozdělena, i pro vás, proto nechť si žádný věřící nepřisvojuje něco, co mu nenáleží a nechť jste všichni jednotní a hledáte jen dobro. Všeho je dostatek, hojnost, dost pro každého. Lhůta tohoto života je ve vašich hrdlech a před vámi leží Peklo. Vše, co vidíte, pomine a vše co je, pak jakoby nikdy ani nebylo a všichni velmi brzy zemřeme. Viděli jste, čím prochází umírající muž, když zmírá ve smrtelné agonii a zrovna tak, když se pak po jeho skonu lidé okolo něj shromáždí a řeknou: „Odešel na věčnost. Alláh budiž milostiv jeho duši.“ Již jste byli svědky toho shonu, s jakým je odklízen pryč a též rozdělování jeho někdejšího panství, kdy se jeho tvář vytratí, ztratí se i vzpomínka na něj a jeho domov zpustne, jako by se ani nestýkal s těmi, kteří se na slovo zmohou a jakoby ani na zemi nežil. Proto buďte pamětliví hrůz Dne Soudu, kdy váhy neopomenou zvážit i váhu mravence!