Vysvětlení hadísu "Většinu v pekle tvoří ženy"

Logo XXL

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَاأَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِقَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَإِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَاأَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِقَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَإِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
Vyprávěl Abdulláh ibn ‘Abbás, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Bylo mi ukázáno peklo a většinu jeho obyvatel tvořily ženy, které byly nevděčné.Bylo řečeno: „Ony nevěřily v Alláha (tj. nebyly vděčny Alláhu, neuctívaly ho)?“Odpověděl: „Byly nevděčny svým manželům za dobro a milodary jim poskytnuté. I kdybys k některé z nich byl celou dobu mírný, pokud by na tobě shledala něco, co se jí nelíbí, řekla by: „Nikdy jsem od tebe neměla nic dobrého.“ Zaznamenal Buchárí.[1]

První věc, kterou musíme mít na mysli je fakt, že Zjevení je komplexní systém, kde vše se vším souvisí a proto není možno vytrhovat určité verše, či hadísy z kontextu, do kterého patří. To by byl zločinný akt. Bez znalosti kontextu dané pasáže není možno vyvodit žádný závěr.

Hadís se vztahuje k Prorokově صلى الله عليه و سلم noční cestě, kdy viděl ráj i peklo, stejně jako obyvatele i typy jejich odměn a trestů.
Zde tedy Posel Boží صلى الله عليه و سلم nemá za cíl říci, které pohlaví bude tvořit většinu obyvatel pekla, ale varovat ženy před určitým typem nespravedlivosti a neobjektivity, který by pro ně mohl být zhoubný. Jedná se o velmi rozšířený typ špatného chování a proto jej Prorok takto zdůraznil. To vše spadá do jeho povinnosti svěřené mu Alláhem, pročež Posel Boží je „an-nezír“ tj. „varovník.“ Nesmí vynechat ani jedno zlo, ani jedno pokušení a ani ednu šejtánskou lest, aby lidi před ní nevaroval.
Dále hadís explicitně neříká, že tyto ženy jsou v pekle proto, že jsou ženami, nýbrž vypichuje jistý typ špatných mravů části žen. Navíc je také pravda, že ženy tvoří většinu lidstva dnes i v minulosti a je předpovězeno, že před koncem světa se tento poměr ještě mnohem zvýší.
To potvrzuje i jiný hadís, který hovoří o tom, že ženy budou tvořit většinu také v ráji.Tento hadís je zaznamenán v Sahíh Muslim.
عَنْمُحَمَّدٍ قَالَإِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِيالْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمْ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَ لَمْيَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَزُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِوَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَامِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ
 
Muhammed uvádí, že někteří prokázali smysl pro hrdost a jiní diskutovali, bude-li v ráji více žen, nebo mužů. Ohledně tohoto vyprávěl Abú Hurejra, že Abú Kásim (tj. Posel Boží Muhammed صلى الله عليه و سلم) pravil: „První skupinu, která vejde do ráje budou tvořit ti, jejichž tváře budou tak jasné, jako noční měsíc v úplňku. Vedle nich bude skupina, jejichž tváře budou zářit jako hvězdy zářící na nebi. Každý z nich bude mít po boku dvě své manželky, jejichž morek se bude třpitit i skrze jejich maso a v ráji nebude nikdo, kdo by byl bez manželky (tj. kdo by zůstal v ráji sám).“[2] Kontext tohoto Abú Hurejrova hadísu jasně ukazuje, že ženy převýší počet mužů v ráji a sám Abú Hurejra hadís takto vnímal. Ibn Hadžer k tpomu říká:
وَاسْتَدَلَّ أَبُو هُرَيْرَة بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ النِّسَاء فِي الْجَنَّة أَكْثَر مِنْ الرِّجَال … وَهُوَ وَاضِح
Abú Hurejra použil tento hadís jako důkaz pro tvrzení, že ženy převýší počet mužů v ráji (…) a toto je jasné.[3]
Podobně také an-Newewí ve svém komentáři k Muslimově Sahíhu uvádí tvrzení mnoha učenců:
أَنَّ النِّسَاء أَكْثَر أَهْل الْجَنَّة
Věru ženy budou tvořit většinu obyvatel ráje.[4]

Dále nemůžeme s jistotou tvrdit, že stav, který Posel Boží صلى الله عليه و سلم viděl v pekle je konečným a neměnným vztahem, neboť jak z jiných hadísů víme, ten, kdo má v srdci alespoň částečku víry, bude po odpykání si trestu uveden do ráje, takže v pekle nakonec zůstanou jen ti, kteří se provinili proti Božímu výsadnímu právu na uctívání. Je dost možné, že se tato konečná milost bude vztahovat i na tyto ženy v pekle. Všechny podobné hadísy, začínající, nebo obsahující formulaci „Byl mi ukázán oheň“ se totiž vztahují k době Isrá´ we l-Mi’rádž (tj. noční cesty z Mekky do Jeruzaléma a odtud na nebesa, do ráje i do pekla) a Alláh má moc odpustit všechny hříchy, kromě modloslužebnictví.
A Alláh ví nejlépe.
 
Zdroj: „Podrobné vysvětlení obvinění o islámu“ od Wakar Akbar Čímy, redakčně upraveno.


[1] Sahíh al-Buchárí, hadís č.28.
[2] Sahíh Muslim, hadís č. 5062.
[3] Fethu l-Bárí 10/30.
[4] Newewí: Šerhu s-Sahíhi Muslim, 9/216.