Omar v Jeruzalémě

Logo XXL

Když muslimský vojevůdce Abú Ubajda stanul před branami Jeruzaléma, místní křesťané, kteří slyšeli o spravedlivosti chalífy Omara, požadovali, aby chalífa sám osobně přišel do Jeruzaléma a dohlédl na předání města pod podmínkami, jaké stanovuje islámský zákon.

Když muslimský vojevůdce Abú Ubajda stanul před branami Jeruzaléma, místní křesťané, kteří slyšeli o spravedlivosti chalífy Omara, požadovali, aby chalífa sám osobně přišel do Jeruzaléma a dohlédl na předání města pod podmínkami, jaké stanovuje islámský zákon.

Chalífa Omar, jeden z největších muslimských vladařů všech dob, pak tedy přijel, aby uzavřel dohodu s místním patriarchou Patrikem Safroniem a zaručil se za svobody, které islám poskytuje všem Lidem Knihy – křesťanům a židům, a vítězně vstoupil do města.

V odpovědi na chalífovu prosbu o přidělení místa pro modlitbu patriarcha Safronios nabídl dva místní slavné kostely, což velký vládce muslimů rázně odmítl slovy: "Bojím se, aby v budoucnu muslimové neřekli, že tady se modlil Omar a tento (tj. Konstantinův) kostel, nepřetvořili v mešitu."

Chalífa Omar zajisté pozvedl Palestinu, zavedl spravedlivé zákony v souladu s Boží Knihou, založil fond na osvobozování otroků, zavedl inspekční služby, dal vystavět síť cest a komunikací, dal zbudovat vodovody, rozdělil celou zemi na samosprávné celky a přísně zakázal jakékoliv porušování dohodnuté náboženské tolerance .

Předtím, než se vrátil do Medíny, pronesl spravedlivý chalífa památná slova: "Ó muslimové, Alláh již zajisté splnil slib vůči vám a pomohl vám proti nepřátelům. Dal vám tuto zemi v dar. Uvedl vás v tuto zemi a není jiného způsobu splatit náš dluh vůči Alláhu jinak než tím, že mu budeme vděčni. Vyvarujte se konání, které vás svádí od poslušnosti a nerebelujte proti jeho vůli a milosti. Kdyjkoliv některý národ začne se bouřit proti Boží vůli a milosti a darům, které jim Alláh obdařil a potom nenajde útočiště v modlitbě , Alláh mu zajisté, moudrost sebere a za vládce nad ním postaví jeho nepřítele."