Začal měsíc Zú l-hidždža

Logo XXL

Redakce internetového portálu E-Islám.cz si vás dovoluje upozornit, že dnes večer po setmění byl na základě pozorování srpku nového měsíce v Mekce v Království Saúdské Arábie vyhlášen začátek poutního měsíce zú l-hidždža.

Redakce internetového portálu E-Islám.cz si vás dovoluje upozornit, že dnes večer po setmění byl na základě pozorování srpku nového měsíce v Mekce v Království Saúdské Arábie vyhlášen začátek poutního měsíce zú l-hidždža.

Jeho prvních deset dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jso nepovinné modlitby, zikr, recitace Koránu nebo du’á.

 

sobota 5. 11. 2011 kř. éry odpovídá 9. Zú l-Hidždža 1432 Hidžry, tedy inšalláh bude

JEWMU L-‘AREFÁ.

Následujícího dne, v neděli 6. 11. 2011/ 10. Zú l-Hidždža 1432, bude inšalláh

ÍDU L-ADHÁ neboli KURBAN BAJRAM neboli SVÁTEK OBĚTI.

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace a diktatury z muslimských území všude na světě, aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.