Zákaz dvou obchodních transakcí v jedné

Logo XXL
OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ:

Zákaz dvou podmínek v téže kupní smlouvě (arab. bej’atáni fí bej‘atin) znamená, že smlouvy, které lidé uzavírají, musí být nedvojsmyslné a precizně definované. Nesmí se v nich ponechat prostor pro různý výklad a pro nedorozumění. Vzpomenutý zákaz se vztahuje právě na toto a má tento cíl. Znamená, že v jedné jediné smlouvě se např. nemůže spojit cena a dar. Kupující nemůže říci: „Prodej mi to a to a já ti v ceně dám i dar,“ nebo prodávající nemůže říci: „Prodávám ti to a to za cenu takovou a takovou v hotovosti, nebo za tolik a tolik na leasing,“ načež se rozejdou v názoru a neurčí si, kterou z těchto dvou transakcí vlastně kdo měl na mysli, nebo kterou z oněch dvou možností si kupující vybral. Jde zajisté o podmínky, které se svou podstatou naprosto odlišují a nemohou být proto spojeny v jednom balíčku, jako např. kupní smlouva dohromady se smlouvou o společném vlastnictví věci, atd.
 
Odpovídal: šejch Dr. Šukrija Ramić, děkan Islámské pedagogické fakulty v Zenici, Bosna a Hercegovina

Zdroj: Ramić, Šukrija, Fetve i savjeti