Zákaz vepřového masa

cooked food on stainless steel tray

Otázka: Již několik let pracuji v zahraničí s lidmi muslimského vyznání a narážím na otázku, proč se zdržují konzumace vepřového masa. Každý z nich říká něco jiného. Protože se zajímám o cizí jazyky a náboženství, prosím vás o exaktní odpověď.
Odpověď:

Otázka: Již několik let pracuji v zahraničí s lidmi muslimského vyznání a narážím na otázku, proč se zdržují konzumace vepřového masa. Každý z nich říká něco jiného. Protože se zajímám o cizí jazyky a náboženství, prosím vás o exaktní odpověď.
Odpověď:

Exaktní odpovědí je to, že muslimové uznávají jako Zákonodárce Boha, Stvořitele a Pána všech světů, věcí a bytostí. Věří, že je Všeznající a ví nejlépe, co je pro Jeho stvoření dobré. Zároveň uznávají, že Korán je Jeho přímým zjevením. Proto, co je v Koránu zakázáno, to platí. Věřící člověk je také jakýmkoli nařízením Boha nebo jakýmkoli Jeho zákazem zkoušen a odměňován, pokud uposlechne. Odměna a trest tedy přímo závisí na míře aplikace Božího Zákona v životě každého jednotlivce.

V Božích zákazech lze najít skrytou moudrost a odůvodněnost. Někdy ji omezený lidský rozum odhalí a někdy se tak nemusí stát. Vysvětlení moudrostí zjeveného zákazu konzumace masa prasat se již může různit podle místa a času, nebo chápání jednotlivce. Tak například v době před vynálezem konzervačních metod a způsobů skladování potravin to bylo právě vepřové maso, které se nejrychleji kazí. Obzvláště v suchém horku pouští a polopouští Blízkého a Středního Východu. Když se lidé naučili maso konzervovat např. uzením, vystoupil do popředí jako důvod nesmírný počet různých parazitů, které prase může svým masem přenášet na člověka, jako např. smrtelně nebezpečný svalovec (zool. rod Trichinella). V této souvislosti rovněž připomínáme, že je zakázána konzumace také masožravých savců (kteří mají drápy a špičáky) a dravých ptáků. V době, kdy umíme řadu parazitárních infekcí léčit, opět vystupuje další důvod, jako např. dietetická nevhodnost vepřového masa. Vepřové má daleko nejnevýhodnější poměr tuku (zejména nasycených, tj, lidskému organizmu škodlivých, mastných kyselin) a bílkovin, ostatně jako všechna tzv. červená masa. Navíc, narozdíl od hovězího nebo skopového masa, vepřovým masem tuk prorůstá a je mnohem hůře oddělitelný. V neposlední řadě žádný obratlovec nevylučuje veškeré škodlivé odpadní produkty svého metabolismu močí, ale přinejmenším ty, které jsou rozpustné v tucích, ukládá v tukové tkáni (vzpomeňte si na hormony v kuřecích kůžích).

Někteří muslimové také uvádějí kuriózní důvod, dle kterého vlastnosti konzumovaných zvířat přechází na toho, kdo je jí. Ponechme stranou skutečnou vědeckou hodnotu tohoto argumentu (o které se dá pochybovat), ale uveďme, pokud by platil, co by to znamenalo.

Je známo, že prasata přirozeně žijí v rodiných skupinách, vedených nejzdatnějším,tzv. alfa samcem, který jediný má právo se rozmnožovat se všemi samicemi své tlupy. Jiný samec má dvě možnosti, buďto odejít jinam anebo porazit vůdčího samce a stát se novým alfou. V takovém případě se páří se všemi samicemi tlupy, nehledě na to, že mohou být jeho pokrevní příbuzné.

A Bůh ví nejlépe.