Zapomenutá sunna obouvání a vyzouvání

Logo XXL

Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى و إذا خلعت فابدأ باليسرى و ليكن اليمنى أول ما تنتعل ، و اليسرى آخر ما تحفى ، و لا تمش في نعل واحد ، اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا

Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى و إذا خلعت فابدأ باليسرى و ليكن اليمنى أول ما تنتعل ، و اليسرى آخر ما تحفى ، و لا تمش في نعل واحد ، اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا

Kdykoli si obouváš obuv, začni od pravé a když si ji vyzouváš, začni od levé. Nechť je tvé pravé chodidlo první, když se obouváš a levé druhé. Nechoď s jen jednou nohou obutou. Buď si nenazuj ani jednu a choď bos, nebo si obuj boty obě.[1]

Věz, že tento hadís hovoří o chvályhodných činech týkajících se obuvi. Zmiňuje rozdílné praktiky při obouvání a vyzouvání. Toto jsou věci, které muslimové ve svém každodenním životě dnes často zanedbávají, proto, že ignorují Sunnu a proto, že o ní nemají ponětí. Naneštěstí mnoho z takových se rovněž připisuje islámské výzvě a osvětě.

Někteří lidé smýšlejí, že se jedná o velmi triviální záležitost, nehodnou pozornosti. Ale nenechme se slovy takových rádoby osvětářů mást. Ve skutečnosti, při Alláhu, tito lidé ignorují učení islámu. Etiketa správného nošení obuvi je přece také součástí Sunny, ale tito lidé ji i přesto ignorují.  

Říká se však: „Člověk je nepřítelem toho, o čem nemá znalosti“ a naopak.

Je potom krajně podivné, že mnozí z takových kazatelů vykřikují na svých kázáních a přednáškách o nutnosti aplikovat islám jako celistvý systém života, ale sami těmto slovům ve svém každodenním životě, v těch nejprostších a nejjednodušších nařízeních odporují. A je to na nich vidět už jen v otázce zjevu a oblečení, kdy odporují způsobům Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

Autor: šejch Násiruddín al-Albání

Zdroj: Silsiletu ahádísi s-sahíha, komentář k hadísu č. 2570.

[1] Hadís uvádí Abú Omar ibn Menda v al-Muntechab mine l-fewá´id, 2/265. Al-Albání hadís oceňuje jako hasan li ghajrihi.