Šarí’atské alternativy konvenčního financování

Práce se zabývá srovnáním dluhopisů, které nabízí konvenční západní bankovnictví a islámské bankovnictví. Oba civilizační okruhy poskytují dluhopisy které mohou sloužit k financování obchodních společností. Cílem práce je formulovat vlastní investiční doporučení pro českou společnost, která chce emitovat dluhopisy na Blízký východ, aby byly v souladu jak s českými zákony, tak i zákony šarí’atskými. Autor je studentem ekonomie.