Zastavme násilí a útlak v arabských zemích

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

Toto je výzva všem dobrým lidem k ukončení násilí a útlaku na národech Egypta, Jemenu a všech ostatních zemí.

بسم الله الرحمان الرحيم

Toto je výzva všem dobrým lidem k ukončení násilí a útlaku na národech Egypta, Jemenu a všech ostatních zemí.

Omezovat kritiku diktátorských režimů a tyranských vládců je podle islámského zákona nelegitimní, stejně jako hledat u nich dobro tohoto světa. Na to ukazují celé řady příkladů ze života zbožných předků  a jejich postoje k umajjovským a ‘abbásovským vládcům, stejně jako k těm pozdějším.

Imám al-Hakím zaznamenal, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم řekl: „Pokud se má umma bojí říci nespravedlivé osobě: „Jsi nespravedlivý,“ pak věz, že tímto ztrácejí Boží podporu.“ 

Posel صل الله عليه وسلم vyzval své následovníky v hadísu zaznamenaném Ahmedem od Abú Saída el-Chudrího: “Nechť nikomu z vás nezabrání strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu.

Vyzýváme všechny se smyslem pro spravedlnost a soucit, aby poslali svůj protest na emaily arabských ambasád:

EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA – embassyegypt@centrum.cz

JEMENSKÁ REPUBLIKA – Yemen-embassy@seznam.cz

Touto formou protestu neničíte majetek nikoho, ani nerušíte veřejný pořádek. Zároveň je váš hlas zaznamenán.

Podle sahíh hadísu zaznamenaném al-Hakímem v Mustedreku od Ibn Abbáse říká Posel صل الله عليه وسلم : “Nejvybranějším šehídem je Hamza ibn Abdulmuttelib a pak každý, kdo přijde k vladaři a povzbudí jej, aby činil dobro a aby se vystříhal zlého a vladař jej zahubí.

Vězme, že za všechny naše činy i za nečinnost budeme jednou tázáni Všemohoucím.

Prosíme Alláha o svobodu od útlaku, ulehčení stavu muslimů na tomto světě i o nejkrásnější odměnu na světě onom. Ámín.

Za portál E-ISLÁM.cz

Ali VĚTROVEC