Zekátu l-fitr rodině manželky

Logo XXL

 OTÁZKA: Je dovoleno dát zekátu l-fitr vlastní rodině, nebo rodině manželky, pokud jsou potřební?

 OTÁZKA: Je dovoleno dát zekátu l-fitr vlastní rodině, nebo rodině manželky, pokud jsou potřební?

ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, který muslimům učinil soucit a vzájemnou pomoc a předepsal jim ji. Požehnání a mír Božímu Poslu, který svým příkladem nejlépe ukázal, jak se chovat ke své rodině, svým druhům, sousedům, společnosti a prostředí, ve kterém žil. Mír a požehnání jeho rodině, společníkům i následovníkům až do Dne Soudu.
Zekátu l-fitr je předepsán pro očistu půstu od zla spáchaného během něj a proto, aby chudobní nemuseli v den svátku žebrat.
 
Dává se chudobným (arab. fukará´) a nuzným (arab. miskín). Chudobný je osoba, která nemá dostatek majetku (je ve hmotné nouzi), i když nějaký má, zatímco nuzný je osoba zcela bez jakýchkoli prostředků, jak uvádí Ibn Abbás: „Zekátu l-fitr Boží Posel صلى الله عليه و سلم předepsal, aby se postící se očistili od hanlivých a nepřístojných slov a aby byli nakrmeni chudobní.[1]
 
Je povinností pro každého muslima i muslimku, starého, dospělého i dítě, svobodného i otroka, podle obecně přijímaného hadísu na autoritu Ibn Omara, že „Posel Boží předepsal zekátu l-fitr v Ramadánu v podobě jednoho sá‘ datlí nebo pšenice, na každého muslima, či muslimku, svobodného, či otroka, mladého, nebo starého a nařídil dát jej před vyjítím na (sváteční) modlitbu.“ Dát i za nenarozené dítě je oblíbeno.  Muslim je povinen platit za sebe i za ty, kteří jsou v jeho zodpovědnosti – tj. za manželku, děti, atd.
 
Není povinen vydávat tento zekát z něčeho, co není nadbytek jeho a osob v jeho domácnosti, aby i jemu stačilo na následující sváteční den a sám se nestal chudobným, nebo nuzným. Pokud by se tedy stalo, že by manželčina rodina se stala takto chudobnými, nebo chudobní jsou, pak není nic špatného na tom, když udělí zekátu l-fitr jim, kvůli blízkosti a právům, které u něj mají, kvůli své starosti o manželku a její rodinu.
 
Šejch Ibn ‘Usejmín praví: „Není pochyb o tom, že rodina ženy (tchán, tchyně, švagr, švagrová) mají na svém zeti právo, které nemají jiní, které nepojí podobný příbuzenský vztah.”[2]
 
Prosím Alláha, aby tvůj zekátu l-fitr Alláh přijal a odměnil tě za něj, stejně jako za tvou snahu udržovat dobré vztahy v rodině.
 
A Alláh ví nejlépe.
Odpovídal: šejch Safet Suljić, Islámská univerzita v Rijádu, Fakulta šarí’y


[1] Hadís zaznamenává Abú Dáwúd, č. 1609, al-Albání ho oceňuje jako sahíh.
[2] Viz Núru ‘alá d-derb, č. 628.