Podobenství v Koránu

Nejbližší spolupracovník a nejznámnější žák slavného učence a obnovitele víry ve své době, šejchu l-isláma Ibn Tejmíjji, jménem imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja, vysvětluje nejzářnější a nejkrásnější přirovnání, která použil Vznešený Korán.