Zítra začne prvních deset dní Zu l-hidždža 1437

Logo XXL

V Království Saúdské Arábie podle informací místního Vyššího soudního koncilu nebyl zpozorován srpek nového měsíce, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, tedy začne

ZÍTRA, TEDY 3. ZÁŘÍ 2016.


V Království Saúdské Arábie podle informací místního Vyššího soudního koncilu nebyl zpozorován srpek nového měsíce, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, tedy začne

ZÍTRA, TEDY 3. ZÁŘÍ 2016.

9. den tohoto měsíce, يزم العرفة Jewmu l-‘arefa, neboli Den stání na planině ‘Arefá připadne inšalláh na neděli 11. září 2016.

Svátek oběti, neboli عيد اللأضحى’Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram na následující, tj. 10. den měsíce zu l-hidždža, tj. pondělí 12. 9. 2016.

Tyto dny mají v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, nepovinný půst, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á, neboť na ně Vznešený Alláh přísahal, když zjevil:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Při úsvitu a při nocích deseti! (Fedžr:1-4)

A Džábir ibn ‘Abdilláhرضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أفضل أيام الدنيا العشر

Nejlepšími dny na tomto světě je prvních deset.[1]

Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja o nich pravil:

Prvních deset dní zu l-hidžda je lepší než posledních deset dní ramadánu, ale posledních deset nocí ramadánu je lepších, než posledních 10 nocí zu l-hidždža.[2]

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby poskytl střechu nad hlavou, ochranu a bezpečí všem prchajícím a aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.

_________________________________________

[1] Zaznamenali Ahmed v Musnedu a al-Bezzár v Musnedu; uvádí jej al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 2/215. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Sahíhu l-džámi’, hadís č. 1133.

[2] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 25/154.