Životopis Posla Božího, mír a požehnání Boží s ním, přeložen do češtiny

Výpravná biografie Posla Božího Muhammeda صلى الله عليه وسلم, jejímž autorem je háfiz prof. Safvet Halilović, bosenský absolvent přední egyptské islámské univerzity al-Azhar, byla přeložena do českého jazyka. Autor je specialistou na výklad Koránu, koránskou antropologii a na síru, tj. životopis Proroka صلى الله عليه وسلم.

V tomto díle spojuje autor všechny klasické žánry islámské tradice životopisů a dovedně pracuje jak s klasickými, tak i s moderními zdroji a nevyhýbá se ani pohledům objektivních a nepředpojatých nemuslimských autorů.

Životopis vychází v exkluzivním vydání na 424 stranách přímo od Dáru s-selámu, nakladatelství univerzity al-Azhar v Káhiře.

České vydání je opatřeno také obsáhlou předmluvou a doslovem, rozsáhlým poznámkovým aparátem a rešerší použitého materiálu hadísů, které vypracoval překladatel Alí Větrovec, administrátor portálu E-Islam.cz.

Z předmluvy k českému vydání:

“Budeme vám vyprávět příběh počátků asi nejdynamičtějšího a zároveň snad nejméně pochopeného dnešního světového náboženství. Představíme vám dnes zřejmě nejproblematizovanější historickou osobnost a světonázor, jenž zastupovala a který bývá v současnosti tak často dezinterpretován, deformován a zneužíván z mnoha různých stran k bezpočtu rozmanitých, avšak vždy nekalých a nečestných účelů.”

“Příběh muže, jenž pravil: “Příklad mne oproti příkladu ostatních proroků je, jako když člověk už zbudoval celou nádhernou stavbu příbytku, až na jedinou chybějící cihlu, tu poslední, kterou ještě zbývá usadit na místo. Když dovnitř vstoupí lidé, kochají se krásou stavby a řeknou: „Kdyby jen ještě byla zasazena i ta poslední cihla!”

“Budeme vám vyprávět ten nejkrásnější příběh, který sami známe. Nejkrásnější příběh celého lidstva. Je to příběh náš i příběh váš. Příběh nás všech. Nás všech proto, že může změnit život každého jednoho z nás, pokud mu to sami dovolíme.
Poslouchejte, příběh začíná …”

Knihu si můžete zakoupit online přímo v internetovém knihkupectví nakladatelství Dáru s-selám zde.