Změna jména po přijetí islámu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je islámskoprávní názor na změnu jména člověka, který přijme islám?

ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný šarí’atský důkaz, který by stanovoval změnu jména po návratu jedince k islámu jako povinnost.

Změnit jméno je povinností jen v případě, že

OTÁZKA: Jaký je islámskoprávní názor na změnu jména člověka, který přijme islám?

ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný šarí’atský důkaz, který by stanovoval změnu jména po návratu jedince k islámu jako povinnost.

Změnit jméno je povinností jen v případě, že

1. jméno vyjadřuje uctívání někoho jiného než Alláha. Např. arabská křesťanská jména typu ‘Abdulmesíh (tzn. Služebník Mesiáše, tj. Ježíše) nebo staroarabská pohanská jména, jako např. ‘Abdul’uzzá (tzn. Služebník bohyně ‘Uzzá).

2. jméno má negativní význam. Je známo od Posla صل الله عليه و سلم, že změnil jméno Huzn (tzn. Smutek, Hoře) na Sehl (Spokojenost, Lehkost), ‘Asíja (tzn. Neposlušná) na Džemíla (tzn. Krásná), Harb (tzn. Válka) na Silm (tj. přibližně Mír)

3. jméno vybízí k opovážlivosti. Posel صل الله عليه و سلم změnil jméno Berra (tzn. čistá od neřesti) na Džuwejríja. Zejneb, dcera Umm Selemy vypráví: "Posel صل الله عليه و سلم zakázal, aby se nazývala tímto jménem a řekl: "Nepokládejte sami sebe za čisté od neřesti, neboť toliko Alláh ví, kdo z vás je dobro konající." Sahíh dle Muslima. Změnil také přezdívku Abú l-Hakem (přibližně "Otec Soudnosti") přičemž al-Hakem je přívlastkem Božím na Abú Šurejh, tj. kunjá (ve saroarabském prostředí jméno podle syna, tzv. pedonym) podle nejstaršího syna dotyčného.

Je také vhodné změnit si jméno v následujících případech:

1. když je jméno spojeno s křesťanstvím, nebo jiným náboženstvím a mohlo by mást lidi, kteří by pak nositele tohoto jména okamžitě považovali za nemuslima. Např. jména Kristián, Pavel, Konstantin, Cyril, Šimon, Jehuda, Višnu atd.

2. když jméno vyjadřuje nějaký žádaný jev, jako např. Jesár (tzn. "Bohatství"), Rebáh (tzn. "Zisk"), nebo Afleh (tzn. "Úspěch"), aby se za jejich nepřítomnosti nemuselo říkat: "Zisk odešel" nebo "Úspěch odešel" apod.

A Alláh Vznešený ví nejlépe.

 

zdroje: šejch Abdulazíz ibn Abdulláh Ibn Báz: Fetwa muhimma li l-muslimi l-džedíd

             imám Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja: Zádu l-Me’ád

Převzato a upraveno.