Zú l-hidždža 1435 hidžry / 2014 kř. éry

Logo XXL

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes večer po setmění slunce byl na území Království Saúdské Arábie, dle informací místního Nejvyššího soudu, spatřen srpek nového měsíce, což znamená nový lunární měsíc,

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes večer po setmění slunce byl na území Království Saúdské Arábie, dle informací místního Nejvyššího soudu, spatřen srpek nového měsíce, což znamená nový lunární měsíc,

ZÚ L-HIDŽDŽA

Tj. měsíc pouti, 12. (a poslední) měsíc hidžretského kalendáře. Jeho prvních deset dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á.

Jewmu l-‘Arefá, neboli Den stání na planině ‘Arefá

bude inšalláh v pátek 3.10.2014

a Svátek oběti, neboli ‘Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram

bude inšalláh v sobotu 4.10.2014

 

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.