Zvláštní odměna pro toho, kdo zemře v Ramadánu

Logo XXL

OTÁZKA: Bude ten, kdo zemře v ramadánu, obyvatelem Ráje? Podobně jako se to říká o tom, kdo zemře během noci na pátek? Je to znamením dobrého konce?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Bude ten, kdo zemře v ramadánu, obyvatelem Ráje? Podobně jako se to říká o tom, kdo zemře během noci na pátek? Je to znamením dobrého konce?

ODPOVĚĎ:

Říkáme, že pro něj doufáme v nejlepší. Pokud se tedy dotyčný modlil, postil a byl jedním z lidí tewhídu, očekáváme pro něj dobrý konec. Zejména pokud se předtím, než zemřel, postil.

Co se týče speciální odměny toho, kdo zemře v ramadánu, nevím o ničem takovém. Dokonce i v případě úmrtí v noci na pátek jsou všechna podání, která to zmiňují, neautentická. Rovněž i v případě ramadánu, neznám žádné věrohodné podání, které by zmiňovalo tuto specifickou přednost. Spíše doufáme v jeho dobrý konec na základě toho, že měsíc ramadán je měsícem půstu, což je dobrý čin, a pokud se zesnulý před smrtí postil, zemřel po vykonání dobrého činu, což je znakem dobrého konce.

Nicméně o nějakém konkrétním podání zmiňujícím přímo ramadán nevím, podobně jako se uvádějí konkrétní podání zmiňující páteční noc, byť nejsou autentická.

Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Viz Fetáwá núru ‘ale d-darb, 13/477.