Jezte suhúr, neboť je v něm věru požehnání

Logo XXL

Anas ibn Málik رضي الله عنه, který sloužil u Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم více deset let, vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

‏ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

Jezte suhúr neboť věru v suhúru je požehnání.[1]

Anas ibn Málik رضي الله عنه, který sloužil u Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم více deset let, vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

‏ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

Jezte suhúr neboť věru v suhúru je požehnání.[1]

Výraz السحور as-suhúr označuje chod servírovaný před úsvitem, před první, tj. ranní modlitbou fedžr a tím i před samým začátkem půstu.

Většina z nás dosáhne v Ramadánu (nebo v jiné době půstu) dní, kdy můžeme mít pocit, že půst je o trochu složitější, než jindy.

Zde jsou nějaká doporučení Proroka صلى الله عليه و سلم a učenců, která by mohla pomoci s touto skutečností.

Ať nám Alláh Nejvyšší, pomůže se z nich ponaučit.

Ibnu l-‘Attár, student imáma an-Newewího, komentoval požehnání, které zmiňuje výše citovaný Prorokův صلى الله عليه و سلم výrok takto: … Je možno vysvětlit tato slova Posla Božího صلى الله عليه و سلم „požehnání” v tom smyslu, že v suhúru existují fyzické výhody, jako je posílení atd. Suhúr poskytuje i samotnému tělu energii před samým začátkem půstu.

Ibnu l-‘Attár dále dále komentuje: „Suhúr může pomoci zvýšit nadšení některých osob držet půst, čímž logicky dochází k usnadnění těžkostí spojených s půstem.“ Tj. poté, co se najedí a tím se na samotný půst připraví.

Ohledně doporučenosti suhúru

Mnoho islámských učenců se shodlo, že se doporučuje jíst jídlo před úsvitem (tj. suhúr). Níže jsou uvedena jména některých z těchto učenců:

1. Ibn Munzir (zemřel roku 318 hidžry)

2. Ibn Kudáma (z. 620 h.)

3. an-Newewí ( z. 676 h.)

4. Ibnu l-‘Attár (z. 724 h.)

5. az-Zerkeší (z. 772 h.)

6. Ibn Mulakkín (z. 804 h.)

7. Ibn Hadžer (z. 852 h.)

Shodu islámských učenců ohledně doporučenosti suhúru uvádí Ibn Munzir. [2]

Poučení z hadísu

Zde jsou některá poučení3 z výroku Prorokaصلى الله عليه و سلم: „Jezte suhúr, neboť v suhúru je věru požehnání.

1. Výrok znamená příkaz jíst jídlo před úsvitem.

2. V jídlu před úsvitem je ukryto požehnání.

3. Není přesně stanoveno jaké jídlo by se mělo jíst před úsvitem.

4. Islámské zákonodárství je naprosto spravedlivé a nestranné. Tj. dává každému, co mu patří, tj. v tomto případě respektuje i nárok těla na přísun potravy.

5. Z výroku vidíme výbornou pedagogickou techniku užitou Prorokem صلى الله عليه و سلم, jehož přístup přesahoval svým rozumem a moudrostí vše. Svá nařízení formuloval tak, že jeho vůdcovství bylo přijímáno s lehkostí.

Ať Allah požehná našemu jídlu před úsvitem a vede nás správnou cestou a usnadní nám i naším rodinám půst. Ámín

Zdroj: Převzato z děl různých učenců a pro web EmbodyIslam.org zpracováno Jamilem Finchem.

Překlad: Amira Březíková, redakčně upraveno

_____________________________________________

[1] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1095.

[2] Viz ‘Alí ar-Rášidí ve své magisterské práci al-Mesáilu l-fikhíjjetu rawá imámu n-Newewíjju fíhinne l-idžmá’, str. 358.

[3] Poučení jsou převzata od šejcha al-‘Usejmína z díla Šerhu ‘Umdeti l-ahkám, str. 417.