Otevřené sezení s šejchem Álu š-Šejchem: Otázky a odpovědi na časté dotazy ohledem Ramadánu

Logo XXL

OTÁZKA: Ctěný šejchu, doufáme, že nám ozřejmíte některé body preferované etikety půstu, abychom z nich mohli mít užitek všichni. Ať vás Alláh dobrem odmění.

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Ctěný šejchu, doufáme, že nám ozřejmíte některé body preferované etikety půstu, abychom z nich mohli mít užitek všichni. Ať vás Alláh dobrem odmění.

ODPOVĚĎ:

Z preferované etikety půstu je oddalovat سحور suhúr (tj. snídani před úsvitem a začátkem půstu), takže ji skončíte nedlouho před nástupem úsvitu. Dalším je pospíchat s přerušením půstu. Ze Sunny je také co nejvíce vzpomínat Alláha a pronášet تسبيح tesbíh (opakovat slova سبحان الله subhán Alláh – sláva Bohu), تهليل tehlíl (slova لا اله الا الله lá iláhe ille ´lláh – tj. není božstva kromě Boha) a تحميد tehmíd (slova الحمد لله al-hamdu lilláh – chvála Bohu), recitovat Korán a konat dobré činy, ze kterých je nejvýznamnější modlitba التراويح at-teráwíh, a dbát na ně.

OTÁZKA: Kolik جزء džuz´ (tj. částí, třicetin) z Koránu může muslim přečíst za jeden den během Ramadánu?

ODPOVĚĎ:

Přečtěte tolik, kolik, je pro vás snadné, ale s rozjímáním a pochopením jeho významu. Jak řekl Prorok صلى الله عليه و سلم:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Ten, kdo čte písmeno z knihy Boží, má za to dobrý skutek a za tento dobrý skutek až desetkrát vyšší odměnu. Já neříkám, že alif-lám-mím je jedno písmeno, ale alif je písmeno, lám je písmeno, a mím je písmeno.[1]

OTÁZKA: Jaké je pravidlo týkající se využívání سواق siwáku (dřívko na čištění zubů) během ramadánu?

ODPOVĚĎ:

Jeho používání je přípustné v průběhu celého ramadánu, během dne i noci, před západem slunce i po západu slunce. Vzhledem k hadísu od Ibn Rabí’y: „Viděl jsem Proroka čištit si zuby siwák, zatímco se postil, tolikrát, že to nemůžu spočítat.[2]

OTÁZKA: Je ode mě vyžadováno, abych měl úmysl postit se každý den v Ramadánu, nebo postačuje, abych měl úmysl půstu jen prvni den v měsíci Ramadánu?

ODPOVĚĎ:

Úmysl muslima od prvního dne v měsíci Ramadánu je postit celý měsíc. Pro to je připraven každý večer se záměrem se postit kvůli tomu že se připravuje na suhúr a na iftár bez pochybování o tom. Co se k tomu nevztahuje je přerušení půstu z důvodů nemoci, cestování nebo něčeho takového.

OTÁZKA: Co tvrdíte o osobě, která popírá povinnost zekátu?

ODPOVĚĎ:

Ten, kdo popírá, že je povinností platit زكاة zekát, se stává nevěřícím. To je proto, že tato povinnost byla stanovena Koránem, Sunnou i konsensem učenců. Nejvyšší Alláh řekl (popisujíce modloslužebníky):

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Ti, kteří nedávají zekát a onen svět popírají.“ (Fussilet: 7)

To znamená, že zekát je spojen s modlitbou. Takže když vynecháte jednu věc je to, jako by jste vynechali obě. Existuje ohledně toho mnoho veršů a hadísů. Co se týče toho, kdo se povyšuje nad povinnost dávat zekát, ten je těžkým hříšníkem. Úřady by ho měly poučit a vymoci od něj zekát i silou. [3] Žádáme Alláha o správné vedení pro všechny.

OTÁZKA: Jaké je pravidlo ohledně žen použivající uhelnou čerň, případně další kosmetické přípravky, během dne v Ramadánu?

ODPOVĚĎ:

Tomu nic nebrání.

OTÁZKA: Proč je noční modlitba v Ramadánu pojmenováná صلاة التراويح salátu t-teráwíh? Co bylo základem pro to pojmenování?

ODPOVĚĎ:

Je tak pojmenována, protože modlící odpočívají (arab. يرتحون jertahúne) po každých dvou Rak’ah z dlouhých dob při stání během modlitby.

Vychází to z příběhu o Proroku Muhammadovi صلى الله عليه سلم, kdy se modlil první den s lidmi v mešitě a taky přišel druhý den, ale třetí den nepřišel, protože se obával, že by se to
stalo jejich povinností. Až když Prorok صلى الله عليه و سلم zemřel, Omar ibnu l-Chatáb shromáždil lid na teráwíh za jednoho imáma.

OTÁZKA: Jaké je pravidlo pro ženy na modlitbě teráwíh? Kde je nejlépe, aby ji vykonávaly?

ODPOVĚĎ:

Přítomnost ženy je povolena v případě, že se vyhne vystavování své krásy na odiv a okázalému používání parfému. Pokud se ženy modli ve svých domech je to pro ně lepší.

OTÁZKA: Co se stane s člověkem, který se postí celý měsíc Ramadán, ale odvrhuje modlitbu?

ODPOVĚĎ:

Modlitba je nejdůležitějším pilířem v Islamu hned po توحيد tewhídu (tj. víře v jednotu a jedinečnost Boží). Takže se obávám toho, že v případě toho, co se nemodlí, není brán zřetel na jeho půst. Učenci se shodují, že ten co opustil modlitbu, se dopouští nevíry. [4] Proto si myslím, že půst není tolik důležitý pro toho kdo se nemodlí, jelikož modlitba je mnohem důležitější.


Odpovídal: šejch Sálíh ibn ‘Abdil’azíz Áli š-Šejch, KSA

Zdroj: Fetáwá muhimmetun fí mesáilin tete’allaku s-sijám, anglický překlad k dispozici na www.tarbiyyahpublishings.com

Překlad: Amira Březíková

_________________________________

[1] Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2910 jako hasan sahíh, na autoritu Muhammeda ibn Ka’b al-Kurezího رضي الله عنه.

[2] Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 725 jako hasan.

[3] Toto platí výlučně pro muslimské země, které mají vytvořeny fungující a legitimní, státní oficiální instituce a struktury dohlížející na plnění této islámské povinnosti a mají zákonem danou povinnost vybírat tuto nábožensky stanovenou součást daňového systému. Výše uvedená šejchova slova se vztahují k realitě v Saúdské Arábii. Ve střední Evropě žádná státní instituce vybírající zekát neexistuje.

[4] Nicméně nepanuje již shoda na tom, zda se skutečně jedná o nevíru, která člověka vyvádí pryč z lůna islámu, činíce ho nevěřícím a nikoli muslimem.