1998 – 2023: Týden Brněnské mešity

Islámská nadace v Brně vás zve na program u příležitosti 25 let od okamžiku, kdy byla v bývalém Československu otevřena první mešita. Dodnes je jedinou stavbou svého druhu na tomto území. Program proběhne první říjnový týden v prostorách Křišťálového sálu Staré brněnské radnice a v prostorách Brněnské mešity v pondělí, ve středu a v neděli.

Vstup na všechny doprovodné akce je zdarma. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.

 

Program na Staré radnici v Brně

V pondělí 2. 10. 2023 proběhne přednáškové odpoledne v Kříšťálovém sálu Staré radnice v Brně.

16:00 – 16:30:

Ing. Muneeb Alrawi, studovaný vojenský inženýr a dlouholetý předseda nejen Islámské nadace v Brně, ale i Ústředí muslimských obcí ČR a místní obce brněnské, vzpomene na Založení mešity v Brně. Brněnská mešita byla otevřena v červenci roku 1998 a současný předseda ÚMO patří ke generaci pamětníků tohoto historického počinu. Dozvíte se od něj, nejen jaké to bylo otvírat v Brně v nelehké době 90. let mešitu, ale také jak vidí proměny české (a slovenské) společnosti od doby svého příchodu ještě před změnou režimu až dodnes.

16:30 – 17:50:

Paní Lajla Kotačková, dcera jednoho ze zakladatelů české muslimské obce, přednese příspěvek s názvem Vzpomínka na Mohameda Alí Šilhavého. Pan Šilhavý byl jedním z nejstarších členů muslimské komunity v někdejším Československu, rodáka z moravské Třebíče a jednoho z prvních českých studentů prestižní islámské univerzity al-Azhar v egyptské Káhiře. Ač pan Šilhavý působil po většinu života v úloze středoškolského učitele biologie a zeměpisu, zůstal věren své muslimské víře, kterou přijal ještě za první republiky. Byl to právě on, kdo se zasloužil o porevoluční obnovu muslimské obce. Návštěvníkům se naskytne jedinečná možnost zeptat se nejen jak se z Přemysla stal Mohamed Alí, ale i jaké to bylo žít jako muslim v proměnách režimů ve střední Evropě XX. století. Jak vnímal Mohamed Alí a jeho souvěrci pohnuté moderní dějiny naší vlasti? Nenechte si ujít jedinečná svědectví a unikátní diskusi.

Od 18:00:

Mgr. Josef Kraus, PhD, politolog, mezinárodněpolitický analytik, expert na diplomatické vztahy a člen akademického sboru na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně pohovoří na téma Muslimové a ČR pohledem mezinárodních vztahů. Jak vyvíjely vzájemné vztahy mezi Československem a jeho nástupnickými státy a muslimskými zeměmi? Co znamená muslimský svět pro současnou českou zahraniční politiku v kontextu té evropské? Jaký potenciál mají tyto vztahy pro budoucnost? Proč je vzájemná diplomacie mezi ČR a muslimskými zeměmi přínosem a co může naší zahraniční politice přinést? To jsou jen některé z otázek, na něž budeme hledat odpověď. Po asi hodinové přednášce je očekávána plodná diskuse.

 

Program v Brněnské mešitě

Ve středu 4. 10. 2023 a v neděli 8. 10. 2023 proběhne doprovodný program i přímo v prostorách Brněnské mešity.

Středa 4. 10. 2023 od 18:00

Mgr. Lukáš Alí Větrovec, doktorand katedry porovnávací religionistiky na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě a nezávislý výzkumník v oborech islamologie a islámských náboženských nauk v prezentaci Nebojme se islámu zhodnotí islámskou tematiku v českojazyčném prostředí, počínaje překvapivě dlouhou historií muslimů na Moravě a v Čechách s přihlédnutím na blízké okolí, přes současné dění a budoucí perspektivy. Nebudete ochuzeni ani o srovnání islámu a převažujících náboženských tradic ČR, ani o pohledy na vzájemné vztahy muslimských a nemuslimských komunit. A těšit se můžete také na nemálo perliček, zajímavostí a paradoxů. Na hlubší zájemce čeká podnětná diskuse.

Neděle 8. 10. 2023, 10:00 – 18:00

Den otevřených dveří. Brněnská muslimská komunita vás zve přímo do prostor své mešity. Nechte se zlákat na šálek dobrého čaje či kávy a příjemného vyprávění přímo s lidmi zevnitř muslimské komunity, které potěší smysly i ducha. Brněnští muslimové s vámi rádi prodiskutují vše, co byste se jich rádi zeptali. Poznejte svět, který vám otevírají a který jsou s vámi ochotni sdílet.

 

Kredit obrázku: Wikipedia