Jak si naši zbožní předkové budovali svou autoritu A'meš pravil: “Naši zbožní předkové se učili ...

Autoritu si nekoupíš, ta není naprodej Falešné autority mezi následovníky předešlých písem Alláh vzpomíná a ...

Falešná autorita příliš benevolentních hledačů sporných úlev Islám je islám, takový, jak ho Alláh seslal ...

Falešná autorita příliš přísných, kteří přehánění ve víře Prvním příkladem falešných autorit, které bývají v ...

Naši zbožní předkové byli z tohoto důvodu mnohem přísnější v otázce správného chování, nežli v ...

Samouk není autorita Abú Zur'a ar-Rází pravil: “Lidem nemůže vydávat fetwy člověk, který si jen ...

Kdo někoho nasměruje k pravdě a dobrému činu, stává se průkopníkem pravdy a dobra, majícím ...

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír poslednímu z Jeho proroků, Muhammedovi, jeho rodině, ...