Andělé trestu Na toto vyprávění navazuje zmínka o tom, že tito andělé, kteří navštívili Ibráhíma ...

Radostná zvěst pro Ibráhíma Andělští hosté spatřili v Ibráhímově tváři obavy. Jejich reakci následně popisuje ...

Ibráhímovi poctění hosté - pocta Ibráhímovi Úvodní verš naší pasáže obsahuje ještě jeden důležitý aspekt, ...

Tou hlavní věcí je ustavičně hloubat nad koránskými verši, rozmýšlet a kontemplovat nad významy, které ...