Argument nenávistí Někteří muslimští modernisté a liberální aktivisté mlčí o nebezpečí sodomie, anebo ho dokonce ...

Nejen velehřích, ale i smrtelný zločin Muž, který svévolně obcuje s jiný mužem, dopouští se ...

Fungování sodomitské propagandy a stadia normalizace sodomie Na samém začátku byla sodomie přísně trestaným hrdelním ...

Dvanáct skutků nevíry a uctívání šejtána v sodomitské agendě Vznešený Alláh praví: وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ ...

OTÁZKA: Jak se postavit k tomu, že někteří veřejně působící muslimští aktivisté mlčí tváří v ...