Je mnoho důvodů, proč mnozí súfíjové sešli na scestí, z nichž nejdůležitějí jsou tyto: 1. ...

OTÁZKA: Co přesně znamená pojem "tasawwuf"? Je to teologický termín, nebo termín obecný, bez oborové ...