Abú 'Ubejda – guvernér, který spal na holé zemi

low angle photography of flock of birds flying over the building during daytime

Abú ‘Ubejda ‘Ámir ibn Džerráh رضي الله عنه byl jedním z deseti sahábů, kterým Alláh skrze Svého Posla ještě za jejich života oznámil radostnou zvěst o tom, že se stanou obyvateli Ráje. 

Abú ‘Ubejda ‘Ámir ibn Džerráh رضي الله عنه byl jedním z deseti sahábů, kterým Alláh skrze Svého Posla ještě za jejich života oznámil radostnou zvěst o tom, že se stanou obyvateli Ráje. 

V době panování druhého pravověrného a spravedlivého chalífy po Prorokově صلى الله عليه و سلم smrti, Omara ibnu l-Chattába رضي الله عنه, byl Abú ‘Ubejda guvernérem Šámu, tedy místodržícím rozsáhlé oblasti ve východním Středomoří, zahrnující jih dnešního Turecka, Sýrii, Palestinu a Jordánsko. V této oblasti byl nejvyšším funkcionářem podléhajícím přímo chalífovi v Medíně.

Omar míval ve zvyku občas své guvernéry navštěvovat a kontrolovat, jak hospodaří, zda náhodou neokrádají národ, který mají spravovat a jestli nebohatnou na jejich úkor. Tak se rozhodl vypravit se i do Šámu za Abú ‘Ubejdou.

Když přijel do Šámu, pravil Abú ‘Ubejdovi: „Vezmi mě k sobě domů.“ 

Abú ‘Ubejda namítl: „A co budeš u mě doma dělat?“ 

„Jen mě vem k sobě domů,“ trval na svém Omar. 

„Nu dobrá. Ale nudeš kvůli mně pouze plakat,“ poznamenal Abú ‘Ubejda.

Omar se tedy vydal do jeho domu a když vešel dovnitř, nenalezl uvnitř vůbec žádné vybavení domácnosti. „Kde máš svoje věci?“ podivil se Omar, „nevidím nic, než pár rohoží, kožený měch a misku na jídlo. A to jsi guvernérem? To nemáš ani co do úst?“ 

Abú ‘Ubejda vytáhl stařičké otlučené vědro, rozdělil se s Omarem o trochu vody a nějaké zbytky. Omarovi ukáply slzy. 

Abú ‘Ubejda mu řekl: „Říkal jsem ti, že kvůli mně zapláčeš,“ načež pravil: „Ó vládce věřících, pro nás z tohoto světa přece stačí jen to, co nás dovede až k místu, kde si konečně odpočineme.“ 

Omar uznale přikývl: „Vezdejší svět nás poznamenal a změnil. Všechny. Kromě Abú ‘Ubejdy.“

Abú ‘Ubejda, zvaný též صادق الأمة sádiku l-umma – pravdomluvný této ummy, zemřel v roce 18 hidžry ve věku 58 let.

Zdroj: Zaznamenal Abú Dáwúd as-Sidžistání v Kitábu z-zuhd, podání č. 123.