Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem "vésti". Samo slovo ...