Abú Umáma al-Báhilí رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil: ...

Zrada a zpronevěra (arab. chijána - خيانة) je hlavním rysem pokrytců. Arabský termín chijána označuje ...

 Abdurrahmán ibn Jezíd zaznamenal, že ‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه pravil: ...

Se šestero lidmi nemá cenu diskutovat: 1. Džáhil – neznalec. Rozprávíš-li s neznalcem, bude si ...

OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky věřících, které je odlišují od nevěřících? ODPOVĚĎ: To je vskutku velká otázka. ...

 Imám an-Newewí ve vztahu ke Koránu definoval šest základních etických principů: ...

 Morální hodnoty, jako je čest, pravdomluvnost, spravedlivost a počestnost jsou původně přirozenými hodnotami, které Alláh ...

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci ...