Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt ...

بسم الله الرحمان الرحيم Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného, chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu ...

Tímto právem je tewhídu l-ulúhíja. Slovo „ulúhíja“ je odvozenina od kořene ´-L-H, tento kořen je ...

      Alláh řekl: "A neliší se ti jimž bylo darováno Písmo vyjma vzájemné závisti a ...

بسم الله الرحمان الرحيم Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize: ...