V Islámském svazku manželském, sex je věci přirozenou. A je to čin odměněn Alláhem. ...

1. Stanovení termínu a jeho opření ve zdrojích   Islám určuje jako jediný účel, pro ...

Svornost je Boží příkaz a jeho plnění je Boží milostí, za kterou následuje nesmírná odměna. ...

Cílem šarí’y je sjednotit lidi – muslimy, na pravdě a potřít veškeré negativní rozdíly a ...

Básník Abú Kilába recitoval: „Neptej se na dotyčného, ale na jeho společníka, neboť za svým ...

Uvádíme několik citátů nejznámnějších a nejautoritativnějších učenců islámské historie, kteří se ve svých pracech zmiňovali ...